[GE] เควส NPC แคทเธอรีนทอร์ช

เงื่อนไข
– ผ่านเควส ความลับแห่งคฤหาสน์ ดร.ทอร์ช
– ผ่านเควส ห้องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

#########################################

[*] การพูดคุยที่เป็นความลับ
– หากผู้เล่นผ่านผ่านเงื่อนไขของเควสครบ เมื่อเข้าเกมในเมืองรีบอร์โดซ์ ,โคอิมบรา หรืออุช จะได้รับข่าวสารเควส
– ไปที่หน้าทางเข้าห้องวิจัยของดร. ทอร์ช แล้วเดินออกมาตรงกลางห้องตัวเกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจพูดคุยของ NPC(ห้ามมีตัวละครแคทเธอรีนในกลุ่ม)
– เมื่อจบภารกิจให้เข้าไปในห้องวิจัย แล้วคุยกับแคทเธอรีน
– ให้แคทเธอรีน (ชนิดใดก็ได้) เป็นผู้นำกลุ่ม และไปยังห้องใต้ดินในแผนที่สวนพฤกษา คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช
– เมื่อเข้าสู่ภารกิจให้กำจัดมอนสเตอร์ในนั้นไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นจะพบแคทเธอรีน ทอร์ชออกมาต่อสู้ด้วย  **ในภารกิจนี้ห้ามแคทเธอรีนในกลุ่มตายเด็ดขาด**
*Tip – ในส่วนของบันไดที่มุมห้องทั้ง 4 จะไม่มีมอนสเตอร์เกิด ผู้เล่นสามารถใช้เป็นจุดพักได้
– ลด HP ของแคทเธอรีนให้เหลือ 10% ก็จะจบภารกิจนี้
– กลับไปหาดร. ทอร์ชที่ห้องวิจัย เขาจะให้การ์ดแคทเรอรีน ทอร์ชกับเราเป็นของตอบแทน

Find us on Facebook


Shares
Share This