[GE] แนะนำ SET 2 : อัพเกรดอาวุธ High Master Package [ราคา 1,200 บาท]

ในส่วนของ Set 2 นี้ผมจะพาไปรีวิวเกี่ยวกับการใช้ไอเทม ในการตีบวกกันขอรับ =w= ซึ่งไอเทมใน Set นี้เมื่อผู้เล่นซื้อแล้วก็จะได้ไอเทม Valeron's Blessing – Lv. 36 จำนวน 3 ชิ้น ครับ

ตัวอย่างการตีบวก ซึ่งทางทีมงานได้ทดลองกับไอเทม +5 Armonia Grimoire ซึ่งเป็นไอเทมระดับ High Master นะครับ

รูปแรก ถ้าเราไม่ใส่ไอเทมเสริมอัพตราการอัพเกรดสำเร็จจะอย่ 25% ถ้าล้มเหลวไอเทมจะหายไปครับ

รูปที่สอง จะใส่ไอเทมเสริมแค่ เอนชานต์ แอคเซลเลอเรเตอร์ ซึ่งจะมีอัตราการสำเร็จอยู่ที่ 50% ถ้าล้มเหลว ไอเทมจะหายไปครับ

รูปที่สาม ในส่วนนี้จะเป็นพระเอกของงานนั้นก็คือเพิ่มไอเทม Valeron's Blessing – Lv. 36 เมื่อใส่เข้าไปแล้วอัตราความสำเร็จก็จะเพิ่มเป็น 100% ครับ

ซึ่งไอเทม Valeron's Blessing – Lv. 36 จะเป็นการเพิ่มอัตราการอัพเกรดสำเร็จ 2 เท่านะครับ ถ้าอัตราสูงสุดอยู่ที่ 25% ถ้าใส่ไอเทม Valeron's Blessing – Lv. 36 เพิ่มเข้าไปอัตราควาสำเร็จก็จะเป็น 50% ครับ ในการทดสอบของทางทีมงานพบว่าไอเทม Valeron's Blessing – Lv. 36 ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมากขอรับ ในเมื่อคุ้มค่าอย่างนี้ เพื่อนๆอย่าลืมไปจัด SET 2 : อัพเกรดอาวุธ High Master Package กันนะขอรับ =w=

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This