Tag: quest-library

img

เควสนักสำรวจ [1] (เมืองอุช) – การเรียกตัวของไซมอน อเยนด์ [1]

author image by CM-Houki | Game Guide Quest | 0 Comments | 10 Mar 2017

การเรียกตัวของไซมอน อเยนด์ [1] เควส NPC: ผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช แผนที่เริ่มเควส: เมืองอุช – รับเควสจากผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช เธอจะให้เราไปรายงานตัวกับไซมอน อเยนด์ ที่อยู่ในสภาอิสระ – เมื่อพูดคุยเสร็จแล้วให้กลับมาคุยกับผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุชอีกครั้งหนึ่ง กำจัดขโมย – รับเควสจากผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช เธอจะให้เราไปหาสัญลักษณ์ของขโมยจากโจรที่ทะเลสาบสามดรุณีมา 35 ชิ้น – เมื่อได้ไอเทมครบแล้วให้กลับมาส่งเควสกับผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช และรับเควสต่อไป ล่าและสืบหาความจริงเกี่ยวกับคฤหาสน์ผีสิง – รับเควสจากผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช เธอจะให้เราไปจัดการมอนสเตอร์ เบิร์นนิ่ง วอลเตอร์,ฟรีซซิ่ง วอลเตอร์,อิเล็คทริค วอลเตอร์ อย่างละ 10 ตัว จากคฤหาสน์ดร.ทอร์ช – เมื่อจัดการครบแล้วกลับมาคุยกับผู้ช่วยนักสำรวจเมืองอุช การเรียกตัวของไซมอน อเยนด์…

Read more

Find us on Facebook