Item Code : Granado Espada

ITEM CODE คืออะไร

ผู้เล่นสามารถได้รับไอเทมโคด (Item Code) ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งไอเทมโคดจะบรรจุไอเทมในเกมไว้ และผู้เล่นจะได้รับต่อเมื่อทำการเติมไอเทมโคดเข้าไปในระบบเกม ทั้งนี้ เงื่อนไขของไอเทมโคดแต่ละกิจกรรม หรือโปรโมชั่น รวมถึงวันหมดอายุของไอเทมโคดจะแตกต่างกันไป ผู้เล่นจะต้องตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขจากข่าวหรือประกาศบนเว็บไซต์ หรือจากผู้จัดกิจกรรม

ใช้งาน ITEM CODE คลิก!!

ขั้นตอนการใช้งาน ITEM CODE

  1. เมื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานไอเทมโคด (Item Code) ผู้เล่นจะต้อง Login เข้าสู่ระบบเสียก่อน
  2. เมื่อ Loginสำเร็จ จากนั้น ให้เลือก Family ใน Server ที่ต้องการ
  3. กรอกไอเทมโคด (Item Code) และกดปุ่ม “ตกลง”
  4. หากเติมไอเทมโคดสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการเติมไอเทมโคดขึ้นมา

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เล่นเติมไอเทมโคด (Item Code) ผิดเซิร์ฟเวอร์ หรือตัวละคร ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This