GE : Patch Update ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560

GE : Patch Update ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560

ทีมงาน Granado Espada สวัสดีค่ะ

 

ทีมงาน Thai Granado Espada จะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยมีรายละเอียดอัปเดตดังนี้

GE : Patch Update ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560 Event Update

– สิ้นสุดกิจกรรม EXP Boost ฉลองวันเด็ก

GE : Patch Update ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560 ETC

– แก้ไขบัคแสดงผลอาวุธ Vigilar
– แก้ไขบัคสกิล “Minelauva” ของ Yuliana
– แก้ไขบัคสกิล “Cannon Shell Falling” ของ Cannon Shooter Claire & Cutie Claire

โดยทางทีมงาน Granado Espada ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา
เราจะร่วมสร้างสังคมเกมที่ดีเพื่อให้ทุกท่านได้เล่นเกมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน
ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ

GE : Patch Update ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560      GE : Patch Update ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560


ทีมงาน Granado Espada
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 00.01 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This