GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!

GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!

GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!

คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE
ทำคอนเท้น GE ในรูปแบบวีดีโอ จะไลฟ์สดหรือตัดต่อก็ได้ ขอแค่มีใจรักและทำออกมาได้ดี
สามารถมาแคสกับทีมงานได้อย่างน้อย 1 ครั้ง และทำเป็นวีดีโอแคสเกมอีก 2 คลิป
แคสเตอร์ที่ถูกใจทีมงาน และชาวเกมเมอร์ GE รับค่าตอบแทน แถมโบนัสพิเศษดับเบิ้ล

รีบส่งผลงานมาให้ไว เพราะโอกาสสร้างชื่อ สร้างรายได้แบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ นะเธอ!

GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!
เปิดรับสมัครครั้งที่ 1 : วันนี้ – 13 มีนาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ประกาศผล : วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!
1. ทำคอนเท้น GE ในรูปแบบวีดีโอ จะไลฟ์สดหรือตัดต่อก็ได้ (ไม่จำกัดช่องทางในการเผยแพร่)
2. สามารถมาแคสกับทีมงานได้อย่างน้อย 1 ครั้ง และทำเป็นวีดีโอแคสเกมอีก 2 คลิป
3. หลังจากแคสครบ และเผยแพร่ครบ จึงจะได้รับค่าตอบแทน (หักภาษี 5%)
GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!
ส่งวีดีโอแนะนำตัว (ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที) และข้อมูลส่วนตัว
มาที่ E-mail : event.granadoespadath@gmail.com
โดยให้ขึ้นต้นหัวข้ออีเมล [สมัคร GE Gamecaster]ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องแนบมาด้วย
1. ชื่อ-นามสกุล

2. ชื่อตระกูล / เซิร์ฟเวอร์ (ถ้ามี)
3. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4. ชื่อ Facebook
5. แชนแนลที่ใช้ในการแคส (ถ้ามี)

GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!

3 Gamecaster ที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมงาน จะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน และของรางวัลดังนี้

1. ค่าตอบแทนคนละ 1,500 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%)
** หลังจาก 1 วีดีโอแคสกับทีมงาน และ 2 วีดีโอแคสเกม GE ได้รับการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว จึงจะได้รับค่าตอบแทน

2. โบนัสชั้นที่ 1 : สำหรับคลิปที่มียอดวิวสูงสุด รับเพิ่ม 1,000 บาท
โบนัสชั้นที่ 2 : สำหรับยอดวิวไลฟ์สูงสุด รับเพิ่มอีก 500 บาท

** หมายเหตุ : ค่าตอบแทนทั้งหมดจะได้รับภายใน 30 วันทำการ หลังจากทำการปิดจ็อบ และสรุปผลเรียบร้อยแล้ว **

GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!

1. Gamecaster ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำการส่งหัวข้อที่ต้องการแคสให้กับทีมงาน
ทุกวันจันทร์ (ภายใน 23.59 น.) ครั้งละ 2 หัวข้อ
2. หากหัวข้อที่ต้องการแคส ซ้ำกับ Gamecaster ท่านอื่น
ทีมงานจะทำการแจ้งให้ผู้ที่ส่งช้ากว่า ส่งหัวข้อใหม่ ภายในวันพุธ (เวลา 23.59 น.)
3. Gamecaster ต้องส่งวีดีโอ พร้อมภาพ Thumpnail ทุกวันศุกร์ (ภายใน 23.59 น.)
โดยให้อัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive จากนั้นทำการส่งลิ้งค์มาให้ทีมงาน
*หมายเหตุ : วีดีโอที่ Gamecaster ส่งมานั้น จะเป็นวีดีโอล่วงหน้าของสัปดาห์ถัดไป
4. Gamecaster ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำการส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการรับค่าตอบแทน
ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน)
5. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ทีมงาน Granado Espada
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ

GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!      GE Caster Talent Season 1 คว้าไมค์เปิดกล้องเริ่มต้นเป็นแคสเตอร์กับ GE ได้เงินดี มีโบนัสดับเบิ้ล!!

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This