[Quest Library] เควส NPC Sariel

เงื่อนไข

– ผ่านเควสหลัก Armonia EP.1

สิ่งของที่ใช้ในเควส

1.คาบอสรัม 1 ชิ้น
2.สสารมืด 20 ชิ้น
3.ผลึกแก้วมหัศจรรย์ 10 ชิ้น
4.หนังกลับชั้นดี 10 ชิ้น

###########################

เมื่อเข้ามายังเมืองหลักใดก็ตาม จะได้รับเควสอัตโนมัติ

[The White Reaper] บาทหลวงกับ Sariel

ให้นำฟินเซ็นต์เข้าทีมและไปคุยกับ Sariel ที่คีลเซ่ บริเวณ C11

จากนั้นไปสำรวจที่ C9  ต่อมาสำรวจที่ D8 จะได้รับเควสให้รวบรวม
Golden Myconid’s Resin 100 ชิ้น โดยหาได้จากมอนสเตอร์ในแผนที่
Bahamar the Prophet’s Forest

เมื่อรวบรวมครบแล้วไปคุยกับฟินเซ็นต์ที่ไวรอน

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่
[The White Reaper] ตามล่า Sariel

ไปคุยกับช่างฝีมือ วิคเตอร์ ที่คีลเซ่

จากนั้นไปสำรวจบริเวณ D7 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จากนั้นไปคุยกับ Sariel ต่อมาไปคุยกับฟินเซ็นต์ที่ไวรอน
ต่อมาไปคุยกับ ร้อยตรีไฮซ์ แห่งกองทัพบริสเทีย ที่คีลเซ่ พิกัด C9

ต่อมาไปคุยกับ พ่อค้าขนสัตว์ เกรกอรี่ พิกัด J7

จากนั้นไปสำรวจที่ J6 แล้วให้ย้ายไปแผนที่ คีลเซ่,ยามค่ำคืน
จากนั้นสำรวจที่บริเวณ I8 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่
[The White Reaper] สิ่งที่ผู้แทนพระองค์เพ่งเล็ง

ไปคุยกับ Sariel เขาจะให้นำ”คาบอสรัม” มาให้เขา 1 ชิ้น

จากนั้นไปสำรวจที่พิกัด B4 หลังจากนั้นกลับมาคุยกับ Sariel
จากนั้นไปคุยกับฟินเซ็นต์ที่ไวรอน ต่อมาให้ไปที่แผนที่บริสเทีย,รอยบาก
สำรวจที่พิกัด D6 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

*ให้กำจัดมอนสเตอร์วิญญาณในฉากให้หมด โดยหลีกเลี่ยงโจมตี Sariel
ผ่านแล้วกลับไปคุยกับฟินเซ็นต์ จะได้รับเควสใหม่

[The White Reaper] การพบพานที่กำหนดไว้แล้ว

ไปที่บริสเทีย,รอยบาก สำรวจที่ E9 จากนั้นจะได้รับเควสกำจัดมอนสเตอร์
อย่างละ 200 ตัว เมื่อผ่านแล้ว สำรวจที่ E9  อีกครั้ง จะได้รับเควสให้หาไอเทม
สสารมืด 20 ชิ้น

เมื่อหาครบแล้ว สำรวจที่ E9  อีกครั้ง จากนั้นไปสำรวจที่ F6 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วกลับไปคุยกับ Sariel  จะได้รับเควสให้ไปจัดการกับมินิบอส “เรย์เดวาริเซีย”
ซึ่งจะอยู่ในถ้ำใต้ดินบาฮามาร์ชั้นที่ 1  หรือสามารถซื้อ Spinel ได้จากค่ายทหารอัสทิวร์

  

ผ่านแล้วกลับไปคุยกับ Sariel จะได้รับเควสใหม่
[The White Reaper] Sariel ในวิกฤต

ให้คุยกับ Sariel จากนั้นไปสำรวจที่ A6 จากนั้นไปคุยกับ New Aide,Lieut.Albert

เพื่อเข้าไปยังรัฐบาลกลางบริสเทีย จากนั้นคุยกับเคธ

เขาจะให้เราหาไอเทม “แก้วผลึกมหัศจรรย์” 10 ชิ้น

ครบแล้วคุยกับเคธ จากนั้นไปที่คีลเซ่,ศูนย์วิจัย สำรวจบริเวณ F4 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่
[The White Reaper] ผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้แทนพระองค์

ไปคุยกับ Sariel เขาจะให้หาไอเทม “หนังกลับชั้นดี” 10 ชิ้น

ซึ่งสามารถแลกได้ที่แผนที่ ดินแดนสีขาว NPC ผู้ดูแลวัตถุดิบ เรสคิวไนท์

จากนั้นนำไปมอบให้ Sariel ต่อมาจะต้องรวบรวม Black Ink 300 ชิ้น
โดยหาได้จากมอนเสอตร์ในแผนที่ the shelter of Resistance

ครบแล้วกลับไปมาคุยกับ Sariel  จากนั้นรอ 1 วัน
มาคุยกับ Sariel อีกครั้ง แล้วไปที่คีลเซ่,ศูนย์วิจัย สำรวจบริเวณ F4
กลับมาคุยกับ Sariel จะได้รับการ์ดของเขา เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This