[GE] [Storm and Dragon]

[GE] [Storm and Dragon]
ชื่อเควส [Storm and Dragon]
ชื่อ NPC เอมิเลีย
แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา
เงื่อนไข – 1.จบเควสเนื้อเรื่อง บาฮามาร์1

2.จบเควสเนื้อเรื่อง บาฮามาร์2
3.จบเควสตัวละคร Nena

4.จบเควส Orden’s Resurrection

1. [Storm and Dragon] Dragon Seal
-พูดคุยกับเอมิเลียที่โคอิบรา เพื่อตัดเข้าสู่ระบบสนทนา
-พูดคุยกับ เลโอโนรา โรส ที่ บาฮามาร์-ในบ้านแม่มดเฒ่า
จากนั้น เลโอโนรา โรส  จะให้เราไปที่ หุบเขาจาเวียร์ พิกัด F11 [ที่เดียวกับมิชชั่นยองมองกันต์]
เมื่อเข้าไป จะตัดเข้าการพูดคุยกับยอร์มองกันต์ จากนั้นให้จัดการ ยอร์มองกันต์ เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว จะมีประตูวาร์ปทางออกปรากฎขึ้น
ให้ออกประตูวาร์ป ไล่ลงมาเรื่อยๆ จนสุดทางด้านล่าง
-กลับไปหา เอมิเลียที่ โคอิบราอีกครั้งเพื่อรายงานข่าวสาร
2. [Storm and Dragon] Chainrush
-ไปที่ โทโปโล เดอร์กา
ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้ และกำจัด ลาวาลีฟ

3. [Storm and Dragon] Silent Maze

-ไปที่แผนที่สายน้ำแห่งรุ่งอรุณ ระบบตัดเข้าสู่มิชชั่น
-จัดการ เอนล์ชเวอร์ ให้สำเร็จ
4. [Storm and Dragon] The Tower of Glaciel Spirit
-ไปที่แดนภูตหิมะ เพื่อตัดเข้ามิชชั่นการพูดคุย
5. [Storm and Dragon] Tcapy’s Warrior
-ไปที่อัลเบอร์ทัล เพื่อตัดเข้าการพุดคุยกับเอมิเลีย
-ไปยังแผนที่ สวนคาพิบารา เพื่อคุยกับ Tcapy Warrior , Diabara
-ไปยังแผนที่ สวนคาพิบารา พิกัด F9 เพื่อเข้าการพุดคุยกับเอมิเลีย
-ไปยังแผนที่ สวนคาพิบารา พิกัด F11 พื่อคุยกับ Tcapy Warrior , Diabara
-Tcapy Warrior , Diabara จะให้เราไปทำการตีบวก อาวุธ เครสเมนโตมีดสั้น หรือ เครสเมนโตเทนกอช ให้ได้ +6
แล้วนำมาส่งให้ Tcapy Warrior , Diabara
– Tcapy Warrior , Diabara จะให้เราไปจำกัดมอนเตอร์ ในแผนที่ สวนคาพีบารา เพื่อรวบรวม Symbol of Orden 222 ชิ้น
– เมื่อรวบรวมครบ กลับไปคุยกับ Tcapy Warrior , Diabara อีกครั้ง
6. [Storm and Dragon] Source of Evil
-ไปหาเอลิซ่า ที่ คาสทิลล่า ฐานทัพ1
-เอลิซ่า จะได้เราไปตีมอนเตอร์แอนท์อีทเตอร์ ในแผนที่ เส้นทางแห่งฟลูเวียล โดยจะให้หา Anteater Meat 300 ชิ้น

เมื่อรวบรวมครบแล้ว นำกลับไปให้ เอลิซ่า ที่ คาสทิลล่า ฐานทัพ1
-เอลิซ่า จะขอให้เรานำ ยาสมุนไพรสกัดมาให้ 20 ชิ้น
-เมื่อรวบรวมเรียบร้อย เอลิซ่าจะให้เราลงมิชชั่นบาวตี้ฮันเตอร์ที่เมืองอุซ Mission : Demonic Medusa เพื่อหา Medusa’s Tail 1 ชิ้น
-เมื่อได้แล้ว กลับมาคุยกับเอลิซ่า ที่ คาสทิลล่า ฐานทัพ1
-กลับไปคุยกับTcapy Warrior , Diabara เพื่อมอบยาที่ทำให้อาเจียน
-ไปที่แผนที่ทางใต้ดินเหมืองแร่
**ทางเดินใต้ดินของเหมืองสามารถเข้าไปได้โดยผ่านทางสวนคาพิบารา และใช้กุญแจคาพิบารา 4 ดอกเปิดป้ายหินในส่วนในสุดของแผนที่เข้าไป**
กุญแจคาพิบารา สามารถหาได้จากมอนสเตอร์โกลแบท ภายในสวนคาพิบารา
ทางเดินใต้ดินของเหมือง เข้าได้โดยใช้กุญแจคาพิบารา 4 ดอกใส่ลงไปในป้ายหินในสวนคาพิบารา(ใช้เมาส์ลากกุญแจจากกระเป๋าสัมภาระ)
-เมื่อถึงแล้วจะตัดเข้าสู่มิชชั่นพูดคุย
7. [Storm and Dragon] ปลุกมังกรที่หลับใหล
-ไปที่ทางเดินใต้ดินของเหมืองอีกครั้ง
-เควสจะแยกให้เราเลือกไปหา ดร.ทอรช์ ที่ห้องวิจัยของดร.ทอร์ช  หรือ Nena ที่Bahama, the Prophet’s fosest ก็ได้
-ทีมงานเลือกไปคุยกับ Nena  เธอจะให้เราลง มิชชั่นยอมองกันต์  เพื่อนำไอเทม Jormongand Essence 5 ชิ้น จาก Jormongand กลับมา
-เมื่อรวบรวมเรียบร้อย กลับไปคุยกับ Nena
-Nena จะให้เรากลับไปที่ ทางใต้ดินเหมืองแร่อีกครั้ง เพื่อตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย
8.[Storm and Dragon] Dragon Rage
-พูดคุยกับเอมิเลีย ที่สะพานโคอิมบรา
-ไปหา Nena ที่Bahama, the Prophet’s fosest
-ไปคุยกับTcapy Warrior , Diabara ที่ สวนคาพิบารา เพื่อตัดเข้าการพูดคุย
-ไปจัดการคาพิบาราวอริเออร์ ในแผนที่ทางใต้ดินเหมืองแร่ให้ครบ 10
-กลับไปคุยกับTcapy Warrior , Diabara ที่ สวนคาพิบารา
-ไปที่ ทางใต้ดินเหมืองแร่ เพื่อตัดเข้าบทพูดคุย
-ไปที่ ทางใต้ดินเหมืองแร่ พิกัด K9 เพื่อตัดเข้ามิชชั่น
-กำจัด ยอมองกันต์และ Lavid ให้ชนะ
9.[Storm and Dragon] Prison
-คุยกลับเอมิเลีย ที่สะพานโคอิมบรา
-ไปหา Nena ที่Bahama, the Prophet’s fosestพิกัด D7
-คุยกับแกรนมา ที่ค่ายทหารอัสทิว
-คุยกับเวโรนีฟที่ไวรอน เพื่อตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย
-คุยกับเวโรนีฟอีกครั้ง
-กลับไปคุยกับเอมิเลีย ที่สะพานโคอิมบรา
-ไปที่แดนภูตหิมะ  เพื่อตัดเข้ามิชชั่นการพูดคุย
-กลับไปหาเอมิเลีย ที่สะพานโคอิมบราเพื่อทำการพูดคุย

Find us on Facebook


Shares
Share This