[GE] [Orden’s Resurrection]

[GE] [Orden’s Resurrection]
ชื่อเควส [Orden’s Resurrection]
ชื่อ NPC เซียรา โรส
แผนที่เริ่มเควส บาร์ฮามาร์ -ห้องแม่มด
เงื่อนไข
1.จบเควสเนื้อเรื่อง บาฮามาร์2
2.จบเควสตัวละคร Nena
1. [Orden’s Resurrection] Prophet Calling
-พูดคุยกับ เซียรา โรส ที่ บาร์ฮามาร์ -ห้องแม่มด
-ไปที่แผนที่ บาอามาร์ – Prophet’s Forest เมื่อถึงแล้วระบบจะตัดเข้าสู่มิชชั่น
-กำจัด Ruincruger
-ให้กลับเข้าไปที่เดิมอีกครั้ง จะเป็นการสนทนากับเซียรา โดยเซียร่า ต้องการ เอลิเมนเทียม 10 ชิ้น
-เมื่อนำ เอลิเมนเทียม 10 ชิ้น ให้เซียร่าแล้ว ให้ไปที่ Bahama – The Heaven’s Alter
ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นการต่อสู้
2. [Orden’s Resurrection] Eternal History
-พูดคุยกับ เลโอโนรา โรส ที่ บ้านแม่มดเฒ่า จะเป็นบทสนทนาระหว่าง เลโอโนรา และ เซียร่า
-กลับไปที่ Bahama – The Heaven’s Alter อีกครั้ง ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นการพูดคุย
ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นการพูดคุย
-เมื่อเสร็จแล้ว จะให้ไปหา Elemental – Otite Piece 1000 ชิ้น  ที่ คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช โรงเรือน โดยดรอปจาก เรค / เลดี้ ซาซ่า / ไพค์ ในแผนที่
Elemental – Otite Piece 1000 ชิ้น
-เมื่อครบแล้วลงมิชชั่นที่สะพานโคอิมบรา เพื่อ หา Elemental-Stone Gas Piece 5 ชิ้น จาก คอร์เทสที่กลายเป็นหิน / อาร์กัสเบรน
-เมื่อรวบรวม Elemental – Otite Piece 1000 ชิ้น และ  Elemental-Stone Gas Piece 5 ชิ้น ครบแล้ว นำไปมอบให้ เลโอโนรา โรส ที่ บ้านแม่มดเฒ่า
-คุยกับ ดร.ทอร์ช ที่ห้องวิจัยของดร. ทอร์ช
-คุยกับ แกรนมา ที่ ค่ายทหารอัสทิวร์
-ไปที่ อัล เควลท์ มอเรซา นาร์เทกซ์
ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้
สู้กับ Devil ให้ชนะ
3.[Orden’s Resurrection] Eternal History

-ไปที่สวนพฤกษา คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช
-ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้
-สู้กับ Devil ให้ชนะ
-ไปที่แผนที่ ภายในเทวรูปโบราณ
ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้ สู้กับ Devil ให้ชนะ
– ไปที่แผนที่ Bahama – The Heaven’s Alter
ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้ สู้กับ Devil ให้ชนะ
– กลับไปคุยกับ แกรนมาที่ ค่ายทหาร อัสทิวร์
– คุยกับ ตู้หนังสือเก่า ห้องวิจัย ดร.ทอร์ช และกลับไปพูดคุยกับ แกรนมาอีกครั้ง
-คุยกับเอมิเลีย ที่โคอิมบรา
4. [Orden’s Resurrection] Eternal History

-ไปยังโอกุลตา ป้อมปราการ ระบบจะตัดเข้าสู่มิชชั่นพูดคุย
-กลับไปคุยกับเอมิเลีย ที่โคอิมบรา
-ไปที่แผนที่ Bahama – The Heaven’s Alter  เพื่อตัดเข้าการพูดคุย
5. [Orden’s Resurrection] The Messenger of the Fallen Star

-พูดคุยกับเวโรนีฟ ที่ไวรอน
ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย
-กลับมาพูดคุยกับเวโรนีฟ ที่ไวรอนอีกครั้ง
-จากนั้น ไปที่ซากโบราณ คาสทิล่า เพื่อตัดเข้าสู่การพูดคุย
-กลับมาพูดคุยกับเวโรนีฟ ที่ไวรอนอีกครั้ง เพื่อเข้าสู่มิชชั่นพูดคุย
-พูดคุยกับเวโรนีฟ
-ไปคุยกลับเอมิเลีย โคอิมบรา

6. [Orden’s Resurrection] The Messenger of the Fallen Star

-ไปที่คาสทิลล่า แท่นบูชา ตัดเข้าสู่มิชชั่นต่อสู้
-กลับมาพูดคุยกับ เอมิเลีย โคอิมบรา
-ไปคุยกับ เลโอโนรา โรส ที่ บ้านแม่มดเฒ่า
-คุยกับ Nena ที่ Bahama – The Heaven’s Alter
-ไปที่ หุบเขาจาเวียร์ เพื่อตัดเข้ามิชชั่น
-ต่อสู้กับ กริฟฟอนให้ชนะ
-กลับไปคุยกับ Nena
-ไปคุยกับแกนมา ที่อัสทิว
7. [Orden’s Resurrection] Eye of the Strom
-ไปที่หุบเขาจาเวียร์ ระบบจะตัดเข้าสู่มิชชั่น
สู้กับ กริฟฟอนให้ชนะ
-กลับไปคุยกับแกรนมา ที่อัสทิว
-ไปที่สวนพฤกษา คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นการพูดคุย
-ไปที่ห้องวิจัยของ ดร. ทอร์ช เพื่อทำการพูดคุยกับ ดร.ทอร์ช
-ดร.ทอร์ช จะให้เราหาของมาให้ คือ
1. แก้วผลึกมหัศจรรย์ 25 ชิ้น
2.ก๊าซเหลว 25 ชิ้น
เมื่อรวบรวมครบเรียบร้อย นำไปมอบให้ ดร.ทอร์ช ที่ห้องวิจัยของ ดร. ทอร์ช
8. [Orden’s Resurrection] General of the Strom
-ไปที่สวนพฤกษา คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช
-ไปที่ห้องวิจัยของ ดร. ทอร์ช เพื่อทำการพูดคุยกับ ดร.ทอร์ช
-กลับไปที่ สวนพฤกษา คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช อีกครั้ง ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นการต่อสู้
-ต่อสู้กับ Lavid ให้ชนะ
9.[Orden’s Resurrection] Seal of the Strom
-ไปที่ห้องวิจัยของ ดร. ทอร์ช เพื่อทำการพูดคุยกับ ดร.ทอร์ช
-ไปคุยกับเอมิเลีย ที่ท่าเรือ โคอิมบรา
-ไปคุยกับ Nena ที่ Bahama – The Heaven’s Alter
– Nena จะให้เราลง Time Parodox ที่ไวรอน

เพื่อหา  Elemental-Otite Piece 1 ชิ้น และ Elemental-stone Gas Piece 1 ชิ้น
จาก ปีศาจเจอร์แกน ฟูรูโอเลน และ คอร์เทสที่กลายเป็นหิน เมื่อรวบรวมทั้งหมดได้แล้ว ให้กับไปคุยกับ Nena ที่ Bahama – The Heaven’s Alter  อีกครั้ง

-ไปที่สวนพฤกษา คฤหาสน์ ดร. ทอร์ช ระบบจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้
-ต่อสู้กับ Lavid ให้ชนะ

-ไปที่ห้องวิจัยของ ดร. ทอร์ช เพื่อทำการพูดคุยกับ ดร.ทอร์ช
-ไปคุยกับ Nena ที่ Bahama – The Heaven’s Alter
-ไปคุยกับ เอมิเลีย ที่ โคอิมบรา
-ไปคุยกับแกรนมา ที่อัสทิว
10. [Orden’s Resurrection] Plan of orden
-ไปที่ ทะเลสาบแห่งสรวงสวรรค์
-ไปพูดคุยกับเวโรนีฟที่ไวรอน เพื่อตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย
-คุยกับเวโรนีฟอีกครั้ง และกลับไปคุยกับเอมิเลีย ที่โคอิมบรา

เมื่อจบเควส เอมิเลีย จะให้ ธาตุทั้ง 5 กับเรามา เพื่อนำไปอัพเกรด สเตตัสตัวละครที่ Master Gurdian
ในส่วนของข้อมูลการใช้งานของ ธาตุทั้ง 5  สามารถดูได้จากข้อมูลถัดไป

1. Wind Source

2. Fire Source

3. Heart Source

4. Earth Source

5. Water Source

Find us on Facebook


Shares
Share This