[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – วิศวกรข่างทหารในตำนาน

ชื่อเควส [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – วิศวกรข่างทหารในตำนาน

ชื่อ NPC โอลิเวีย

แผนที่เริ่มเควส เมืองคีลเซ่

เงื่อนไข

– เลเวลตระกูล 30 ขึ้นไป มีตัวละครแจคในบาร์แรค

– ผ่านเควสเสริมแองจี้

เมื่อเข้ามายังเมืองคีลเซ่ จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[วิศวกรข่างทหารในตำนาน] – ข่าวร้าย

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

ให้เข้าไปยังรัฐบาลกลางคีลเซ่ และคุยกับโอลิเวีย

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน [GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา ให้ไปคุยกับแจคที่เหมืองถ่านหินรีบอร์โดซ์(ห้ามมีแจคหรือแองจี้อยู่ในทีม)

[วิศวกรข่างทหารในตำนาน] – การข่มเหง

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

จากนั้นไปคุยกับแองจี้ที่หน้าเมืองรีบอร์โดซ์

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

ต่อมาให้นำแองจี้เข้าทีม และเข้าไปในมิชชั่นเหมืองแร่คาสทิลล่า สำรวจบริเวณ E7

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

จากนั้นกลับไปคุยกับแองจี้ จะได้รับเควสต่อมา ให้จัดการมอนสเตอร์ต่อไปนี้

ทอรัส 20 ตัว (หนองน้ำบาฮามาร์)

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

จัมพ์ปิ้งฟิช 20 ตัว (บาฮามาร์ บึงแห่งความมืด)

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

โร๊ค 30 ตัว (บาฮามาร์ บึงแห่งความมืด)

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

กลับไปคุยกับแองจี้ จากนั้นไปคุยกับแจค จะได้รับเควสต่อมา

[วิศวกรข่างทหารในตำนาน] – อย่ามาหยุดข้า เจ้าพวกอ่อนหัด

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

ให้นำแองจี้ออกจากทีมและนำแจ็คเข้าทีม จากนั้นไปยังเมืองคีลเซ่ พิกัด D7 คุยกับกัปตันเดิฟแห่งหน่วยตรวจสอบภายใน จะตัดเข้าสู่มิชชั่น

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

หลังจากจบมิชชั่นแล้วคุยกับเขาอีกครั้ง จะได้รับเควสต่อมา ให้ไปคุยกับโอลิเวียที่ผับหมวกแดง

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

จากนั้นจะตัดเข้ามิชชั่น ให้จัดการมอนสเตอร์ให้หมด จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

[วิศวกรข่างทหารในตำนาน] – ทำการเฝ้าระวังและจัดการมอนสเตอร์

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

ให้เข้าไปยังรัฐบาลกลางคีลเซ่ และคุยกับโอลิเวีย

หลังจากนี้ให้เราคุยกับ NPC ผู้กองวิลเลี่ยม ที่ยืนอยู่ด้านหน้ารัฐบาลกลาง และรับเควสจัดการโจรในแมปคีลเซ่ตอนกลางคืน เพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางบริสเทีย

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

*เราสามารถไปยังแผนที่คีลเซ่กลางคืนผ่านทาง npc หลายตัวในเมืองคีลเซ่ เช่น ร้อยตรีไฮนซ์ แห่งกองทัพบริสเทีย เป็นต้น

ให้เราทำเควสกับ NPC ผู้กองวิลเลี่ยม ไปเรื่อยๆจนความสัมพันธ์ถึงระดับหนึ่ง จะได้รับเควสใหม่

[วิศวกรข่างทหารในตำนาน] – ได้เบาะแส

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

โดยให้นำแจ็คเข้าทีมไปคุยกับโอลิเวีย จากนั้นจะได้รับเควสให้ไปสำรวจบริเวณ J9 แผนที่คีลเซ่กลางคืน จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

[GE] [B1.0.7] [แจ็ค]ฮีโร่แห่งบริสเทีย - วิศวกรข่างทหารในตำนาน

เมื่อจบแล้ว เข้าไปยังผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชชั่นอีกครั้ง หลังจากจบแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This