[GE] [B1.0.7] [เซลวา&เอดัวร์โด้]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ความทรงจำของเอดัวร์โด้

ชื่อเควส[B1.0.7] [เซลวา&เอดัวร์โด้]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ความทรงจำของเอดัวร์โด้

ชื่อ NPC –

แผนที่เริ่มเควส เมืองคีลเซ่

เงื่อนไข

– เลเวลตระกูล 30 ขึ้นไป มีตัวละครเซลวาในบาร์แรค

– ผ่านเควสวันชี้ชะตา

– ผ่านเควสเสริมเซลวา

– ผ่านเควสเอดัวร์โด้หรือเคิร์ท

เมื่อเข้ามายังเมืองหลัก จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[เซลวา&เอดัวร์โด้]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ความทรงจำของเอดัวร์โด้

ให้นำเซลวาเข้าทีม จากนั้นไปยังบริเวณท่าเรือคีลเซ่

จากนั้นไปยังบริเวณพิกัด B6 จะตัดเข้าบทสนทนา

จากนั้นไปยังบริเวณพิกัด E7 จะตัดเข้าบทสนทนา

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[เซลวา&เอดัวร์โด้]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ความทรงจำของเซลวา

ไปยังบริเวณพิกัด C5 จะตัดเข้ามิชชั่น

จากนั้นไปยังบริเวณพิกัด J8 จะตัดเข้ามิชชั่น

จากนั้นไปยังบริเวณพิกัด B7 จะตัดเข้ามิชชั่น

จากนั้นไปยังบริเวณหน้าผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชชั่น

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[เซลวา&เอดัวร์โด้]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ชีวิตของพวกเขา

ไปยังพิกัด F8 จะตัดเข้าบทสนทนา

จากนั้นออกเกมหรือกลับบาร์แรคแล้วเข้ามาใหม่อีกครั้ง จะได้รับข่าวสารเควส

[เซลวา&เอดัวร์โด้]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – คำขอร้องที่น่าสงสัย

ให้ไปสำรวจบริเวณพิกัด A7

จะได้รับเควสใหม่

[เซลวา&เอดัวร์โด้]ฮีโร่แห่งบริสเทีย – ลูกเต๋าได้ถูกทอยแล้ว

ให้เข้าไปยังผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชชั่น

เมื่อออกมาแล้วกลับไปในผับหมวกแดงอีกครั้ง ตัดเข้ามิชชั่นอีกรอบ

จากนั้นไปยังพิกัด L3 จะตัดเข้ามิชชั่น ให้จัดการศัตรูให้หมด

จากนั้นกลับไปยังผับหมวกแดง ตัดเข้ามิชชั่นอีกครั้ง เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This