[GE] [9.5] เควส NPC เลโอเนล

ชื่อเควส [9.5] เควส NPC เลโอเนล
ชื่อ NPC เลโอเนล
แผนที่เริ่มเควส ไวรอน
เงื่อนไข : ผ่านเควสดังต่อไปนี้

เมื่อเข้าสู่เมืองหลักใดๆ ตัวละครจะได้รับข่าวสารเควสปรากฎขึ้นมาด้านขวาบน ให้ไปคุยกับเลโอเนลที่เกาะไวรอน

[GE] [9.5] เควส NPC เลโอเนล

[GE] [9.5] เควส NPC เลโอเนล [GE] [9.5] เควส NPC เลโอเนล

เสร็จแล้วเราจะได้รับเควสให้ไปจัดการกับ แคนด์เลอร์ และ สตีมเมอร์ ซึ่งเป็นบอสในหอนาฬิกาไวรอนชั้น 7 และ 8 ตามลำดับ

[GE] [9.5] เควส NPC เลโอเนล

[GE] [9.5] เควส NPC เลโอเนล

เมื่อสำเร็จแล้ว ให้กลับมาคุยกับเลโอเนล จากนั้นไปคุยกับฟาเรล แล้วกลับมาคุยกับเลโอเนลอีกครั้ง ก็จะได้รับการ์ดเลโอเนล เป็นอันเสร็จสิ้น

[GE] [9.5] เควส NPC เลโอเนล

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This