[GE] [9.5] เควส Castlevania Weapons [เควสทำซ้ำได้]

ชื่อเควส [9.5] Castlevania Weapons [เควสทำซ้ำได้]

ชื่อ NPC มือปืนโดดเดี่ยว

แผนที่เริ่มเควส ทางเข้าปราสาทลูซิเฟอร์

เงื่อนไข

ผ่านเควสปลดโซ่ตรวนของปราสาทลูซิเฟอร์ (ช่วงแรกของเควสหายนะของคอร์เทส)

เริ่มแรกให้คุยกับ NPC มือปืนโดดเดี่ยว ซึ่งยืนอยู่หน้าทางเข้าปราสาทลูซิเฟอร์ ดังภาพ

เมื่อคุยจบแล้วจะได้รับเควสให้ไปจับ King Pordeaux จำนวน 7 ตัว ซึ่งจะอยู่ในปราสาทลูซิเฟอร์,ห้องปฏิบัติการใต้ดิน

** หลังจากจัดการมอนสเตอร์ตัวนี้ จะมีโอกาสที่จะจับได้และขึ้นในเควส(ไม่สำเร็จทุกครั้งนั่นเอง) **

เมื่อได้ครบ 7 แล้วกลับมาส่งเควส ก็จะได้รับรางวัลเป็น Devil’s Dream 1 ชิ้น

## ครั้งต่อไปเมื่อมารับเควสอีก ระบบจะสุ่มมอนสเตอร์ที่จะให้จับในแต่ละวัน แต่ไอเทมรางวัลนั้นยังคงเดิม

Find us on Facebook


Shares
Share This