[GE] [9.5] เควสเสริมอาเดรียน่า

ชื่อเควส [9.5] เควสเสริมอาเดรียน่า

ชื่อ NPC อาเดรียน่า

แผนที่เริ่มเควส คาสทิลล่า ฐานทัพ1

เงื่อนไข

ผ่านเควสคาสทิลล่าบทที่ 1 , ผ่านเควสไวรอน เกาะสุดขอบโลก(ถึงเควสป่าอาทิตย์อัศดง)

เมื่อเคลื่อนย้ายมายังแผนที่ คาสทิลล่า ฐานทัพ1 จะมีข่าสารเควสปรากฎขึ้นทางมุมขวาบน จากนั้นให้ไปคุยกับ NPC อาเดรียน่า

เธอจะให้เราหาไอเทมดังนี้

ผ้าเนื้อดี 50 ชิ้น , เหล็กหล่อ 50 ชิ้น และ เนื้อหมาป่า 50 ชิ้น

รวบรวบครบแล้วมาส่งเควสกับเธอ จะได้รับการ์ด EXP – G เอกซ์เพิร์ท 3 ชิ้น จากนั้นรับเควสต่อมา โดยให้เราไปคุยกับ ฟาเรล ที่เกาะไวรอน

จากนั้นจะได้รับไอเทมเควส กล่องของฟาเรล แล้วกลับไปคุยกับอาเดรียน่าอีกครั้ง

แล้วกลับมาหาฟาเรล จะได้รับไอเทมเควสกล่องของฟาเรลอีก แล้วไปคุยกับอาเดรียน่า

กลับมาหาฟาเรลรอบที่ 3 จะได้รับกล่องของฟาเรลอีกครั้ง แล้วกลับไปคุยกับอาเดรียน่าอีก

เมื่อคุยกับอาเดรียน่ารอบนี้ จะมีการตัดเข้าภารกิจ ซึ่งเป็นการบังคับให้แพ้

เมื่อออกมาจากภารกิจแล้ว กลับไปหาฟาเรลที่ไวรอนอีกครั้ง

จากนั้นเราจะได้รับเควสต่อมา โดยให้ไปที่ท่าเรือบริเวณพิกัด E10 ที่ไวรอน ตามภาพ

เมื่อไปถึงจะมีการตัดเข้าภารกิจ

จากนั้นกลับไปคุยกับอาเดรียน่า รับรางวัลเควสเป็นอันเสร็จสิ้น

**หลังจากนี้เราจะสามารถคุยกับ NPC วิเวียน่า เพื่อรับเควสสนับสุนเสบียงได้(เควสประจำวัน)

Find us on Facebook


Shares
Share This