[GE] [9.5] เควสเสริมบิลลี่

ชื่อเควส [9.5] เควสเสริมบิลลี่

ชื่อ NPC บิลลี่

แผนที่เริ่มเควส พื้นที่รกร้าง คาสทิลล่า

เงื่อนไข จัดการ นานะ ภายในภารกิจ พื้นที่รกร้างคาสทิลล่า

นานะ เป็นบอสลำดับที่ 6 ซึ่งอยู่ภายในภารกิจ พื้นที่รกร้างคาสทิลล่า ตำแหน่งตามภาพ

[GE] [9.5] เควสเสริมบิลลี่

[GE] [9.5] เควสเสริมบิลลี่

เมื่อจัดการเธอได้แล้วจะมีโอกาสที่ได้รับข่าวสารเควสใหม่ขึ้น

[GE] [9.5] เควสเสริมบิลลี่

เมื่อได้รับเควสมาแล้ว ให้กลับมาคุยกับ NPC บิลลี่ ที่อยู่ ณ คาสทิลล่า ฐานทัพ1

[GE] [9.5] เควสเสริมบิลลี่

ให้เลือกหัวข้อทำเควส Billy and Nana จบแล้วเราจะได้รับไอเทมเควสพร้อมทั้งรางวัลเควส

ต่อมาเมื่อเราจัดการกับ นานะ ได้อีกในภารกิจเดิม จะมีโอกาสได้รับข่าวสารเควสใหม่

[GE] [9.5] เควสเสริมบิลลี่

โดยให้กลับมาคุยกับ บิลลี่ อีกครั้ง จะตัดเข้าภารกิจ เมื่อฟังเรื่องราวจนจบแล้ว คุยกับบิลลี่อีกครั้ง จะได้รับรางวัลเควสเป็นอันเสร็จสิ้น

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This