[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

ชื่อเควส [8.5.2] การระดมพลของฟริตซ์

ชื่อ NPC อังเดร

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข

– ผ่านเควส Master of Martial Arts และผ่านเควสตัวละครสายต่อสู้มือเปล่าทุกคน(โซโซ ,เกอร์ทรูด ,กราเซียโล ,แบคโฮ ,ไอราวัณ)

เมื่อตัวละครผ่านเควส Master of Martial Arts และผ่านเควสตัวละครสายต่อสู้มือเปล่าทุกคน(โซโซ ,เกอร์ทรูด ,กราเซียโล ,แบคโฮ ,ไอราวัณ) จะมีข่าวสารเควสปรากฎขึ้นทางขวาบน โดยให้เราไปคุยกับ NPC อังเดร ที่เมืองรีบอร์โดซ์

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

จากนั้นเราจะได้รับเควสต่อมา โดยให้ไปคุยกับ NPC โซโซ ที่เกาะกิกันเต้

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

คุยกับเธอสองครั้งแล้วจะตัดเข้าสู่มิชชั่น ให้เอาชนะเธอให้ได้

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

จากนั้นคุยกับเธออีกครั้งจะได้รางวัลเควส และรับเควสต่อมา ซึ่งให้เราไปหา NPC แบคโฮ ที่เมืองอุช

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

คุยจบจะตัดเข้าสู่มิชชั่น จากนั้นพอจบมิชชั่นแล้วคุยกับแบคโออีกครั้ง รับรางวัลเควส ต่อมาเควสจะให้เราไปหา NPC เกอร์ทรูด

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

คุยกับเกอร์ทรูด 3 ครั้ง เลือกหัวข้อตรวจสอบ จะตัดเข้าสู่มิชชั่น โดยให้เรากำจัดหนูในเมือง(เมื่อกำจัดได้ถึงจำนวนหนึ่ง ภารกิจจะสำเร็จ)

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

จากนั้นคุยกับเกอร์ทรูดจะตัดเข้าสู่มิชชั่นอีกครั้ง ก็ให้กำจัดหนูแบบเดิม หลังจากจบแล้วคุยกับเกอร์ทรูด จะตัดสู่มิชชั่นที่ 3 โดยกำจัดหนูเช่นเดิม ออกมาแล้วคุยกับเกอร์ทรูด ฟังบทสนทนาของ NPC จะได้รับรางวัลเควส และเควสต่อมา ให้เราไปคุยกับ NPC กราเซียโล่ ที่เมืองโคอิมบรา

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

คุยกับเขา 2 ครั้งจะตัดเข้าสู่มิชชั่น จัดการเขาให้ได้

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

เสร็จแล้วคุยกับกราเซียโล่อีกครั้ง เขาจะให้เราหา ขนมปังเฟอร์รุซซิโอ้ นมเฟอร์รุซซิโอ้ และ ชอคโกแลตมาให้

** ขนมปังและนมเฟอร์รุซซิโอ้ สามารถซื้อได้จาก NPC เด็กหญิงขายขนมปัง แผนที่ประตูเกียรติยศเมืองรีบอร์โดซ์ ส่วนชอคโกแลต ซื้อจาก ลิซ่า ที่โคอิมบรา **

เมื่อนำไอเทมดังกล่าวมาให้กราเซียโล่แล้ว จะได้รางวัลเควส และรับเควสต่อมา โดยให้ไปคุยกับ NPC โอราวัณ

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

คุยแล้วจะมีตัวเลือกให้เราจ่ายเงินหรือสู้กับอันธพาล

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

**หากเลือกจ่ายเงินจะข้ามมิชชั่นไป**

ถ้าเราเลือกสู้ จะตัดเข้าสู่มิชชั่น โดยให้กำจัดศัตรูให้หมด เมื่อจบออกมาแล้วจะมีบทสนทนาให้เลือกอีกครั้ง

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

**เหมือนดิมคือหากเลือกจ่ายเงินจะข้ามมิชชั่นไป**

เมื่อเลือกต่อสู้ ให้เรากำจัดศัตรูให้หมดเช่นเดิม จากนั้นคุยกับนิวเนสภายในมิชชั่นก็จะผ่าน เมื่อจบแล้วคุยกับไอราวัณเพื่อรับรางวัลเควส โดยเควสต่อมาให้เรากลับไปคุยกับอังเดรที่เมืองรีบอร์โดซ์ ฟังบทสทนาระหว่างตัวละครทั้งหลาย

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

จบแล้วจะได้รับรางวัลเควส จากนั้นให้ทำการกลับบาแรคหรือย้ายชาแนลภายในเมือง จะได้รับข่าวสารเควสใหม่ปรากฎขึ้นมา โดยให้เราไปคุยกับ NPC หัวหน้ากองทหารไวรอน ฮิลตัน (จะต้องใช้ตัวละครสายต่อสู้มือเปล่าในการดำเนินเควส)

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

ตอบคำถามเสร็จ จะตัดเข้าสู่มิชชั่น ให้เราเอาตัวรอดให้ได้จนเวลาหมด

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

เมื่อผ่านมิชชั่นแล้ว คุยกับฮิลตันอีกครั้ง รับเควสต่อมา โดยให้ไปคุยกับ NPC หัวหน้าอันธพาล ซึ่งจะอยู่บริเวณพิกัด G5 ของเกาะไวรอน

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

คุยจบแล้วจะตัดเข้าสู่มิชชั่นอีก โดยให้เรากำจัดพวกอันธพาลให้หมด เมื่อจบแล้วคุยกับเขาอีกครั้ง จะได้รับเควสต่อมา โดยให้ไปหา NPC ผู้ช่วยนักล่าปลา ซึ่งอยู่ใน ห้องปฏิบัติการใต้ดิน,ปราสาทลูซิเฟอร์

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

คุยกับเขาเสร็จแล้วเขาจะให้เราไปหา ก๊าซเหลว มาให้ 1 ขวด (หาได้จากมอนสเตอร์ในดินแดนล่มสลาย)

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

เมื่อนำมาส่งให้เขาแล้วรับรางวัลเควส จากนั้นเราจะได้รับเควสต่อมา โดยให้ไปค้นหากล่องทั้ง 5 ภายในแผนที่ ไวรอน หุบเขาปักษาทมิฬ

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

[GE] [8.5.2] เควสการระดมพลของฟริตซ์

หลังจากนั้นเราจะสามารถรับเควสจากเขาได้ทุกวัน ซึ่งจะมีรางวัลตอบแทนเป็น การ์ด EXP G – เวเทอรัน 3 ใบ

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This