[GE] [6.7.1] เควสเสริมอเลจันโดร : ซ่อมเรือพีควอท

เงื่อนไข :

– มีอเลจันโดรในทีม

###########################

– นำอเลจันโดรเข้าทีม และคุยกับดูรัม ที่ท่าเรือของไวรอน
– ดูรัมจะให้หาไอเทมมาเพื่อสร้างเรือใหม่ ให้เราหาไอเทมตามรายการให้เขา ตามลำดับ
 – ไม้อีโบนี่ 10 ชิ้น และไม้สน 1,000 ชิ้น
  
 – ไดโนสกิน 50 ชิ้น
 – เหล็กสีดำ 50 ชิ้น
 – ทัวร์มาลีน 100 ชิ้น
– เมื่อให้ไอเทมกับดูรัมครบแล้ว เราจะสามารถใช้เรือที่สร้างในการเดินทาง หรือค้าขายได้ที่ผู้ดูแลท่าเรือของเกาะไวรอน

Find us on Facebook


Shares
Share This