[GE] [6.7.1] เควสเสริมคาร์จาไลเนน : มุ่งสู่ระดับโลก!

เงื่อนไข
– ผ่านเควสตัวละครคาร์จาไลเนน
****
– นำคาร์จาไลเนนเข้ากลุ่ม และคุยกับ NPC คาร์จาไลเนนที่เมืองอุช เธอจะให้เราไปล่า แบร์ เวิร์คเกอร์ 500 ตัว
– เมื่อส่งเควส เธอจะให้ไปล่าสโนวฟิลด์ แบร์อีก 500 ตัว และแองกรี้ บิ๊ก แบร์ 1 ตัว ตามลำดับ
– เมื่อจัดการมอนสเตอร์หมดแล้ว ให้ไปคุยกับอังเดร เกมจะตัดเข้าภารกิจ เอาชนะอังเดรให้ได้
– เมื่อจบภารกิจ คุยกับอังเดรอีกครั้ง เขาจะให้เราไปหาไอเทม ’ไหมเส้นเหนียว’ 100 ชิ้น
– เมื่อให้ไอเทมแล้ว อังเดรจะให้ไปหาไอเทม ’ปีกของพัมคิน วอส์พ’ อีก 100 ชิ้น
– สุดท้ายอังเดรจะขอเงินอีก 1 ล้านวิส
– กลับไปคุยกับคาร์จาไลเนนที่เมืองอุชอีกครั้ง เพื่อจบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This