[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ชื่อเควส [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ชื่อ NPC เซียร์ร่า

แผนที่เริ่มเควส ห้องแม่มด

เงื่อนไข

ผ่านเควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 2)

เมื่อผ่านเควสหลักบาฮามาร์ Episode 2 จะได้รับเควสอัตโนมัติ

[The Forest Guardian, Nena] The Forest Guardian

ให้ไปคุยกับ Nena ที่แผนที่ Bahamar, the Prophet’s Forest พิกัด E7

จากนั้นกลับไปคุยกับเซียร์ร่า แล้วกลับไปคุยกับ Nena อีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วคุยกับ Nena เราจะได้รับเควสใหม่

[The Forest Guardian, Nena] Altar Protection

เควสจะให้เรากำจัดมอนสเตอร์ในแผนที่ Bahamar, the Prophet’s Forest ให้ครบตามจำนวน

Golden Honeycomb 100 ตัว

Snake Flower 100 ตัว

เสร็จแล้วกลับไปคุยกับ Nena จะได้รับเควสให้ไปกำจัดมอนสเตอร์ในมิชชั่น Heaven’s Altar Protection โดยให้เราไปยังพิกัด E3

คุยกับ Stone with Mysterious Energy

เลือกทำการบูชา และให้เลือกเข้ามิชชั่น Heaven’s Altar Protection

*เป็นมิชชั่นที่ลงได้วันละครั้ง โดยใช้ก้อนเงิน 3 ชิ้นกับ กระดาษบันทึกการสำรวจ 30 ชิ้น

*ลงได้สูงสุด 12 คน

เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในมิชชั่นครบแล้ว กลับไปคุยกับ Nena จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Nena

จะได้เควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Gift of Gratitude

โดยเธอจะให้เรารวบรวมไอเทม 3 ชนิดได้แก่

หัวผักกาด 10 ชิ้น

น้ำผึ้ง 10 ชิ้น

หินเชื้อเพลิง 100 ชิ้น

ครบแล้วกลับมาคุยกับ Nena จะได้รับเควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Sierra’s Work

ให้เราไปยังแผนที่ Bahamar, the Heaven’s Altar พิกัด E6

จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้ จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The Forest Guardian, Nena] The Forest Guardian

ให้ไปคุยกับเซียร์ร่าที่ห้องแม่มด จะมีเควสต่อ

[The Forest Guardian, Nena] Advice

ให้ไปคุยกับ รามิโร่ -> อังเดร -> โซโซ -> คาร์จาไลเนน -> ลิซ่า ตามลำดับ จากนั้นกลับไปคุยกับเซียร์ร่า แล้วเลือกตัวเลือกของขวัญ (เลือกข้อใดก็ได้) จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Gift of Sierra

ให้ไปคุยกับ Nena จากนั้นจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วคุยกับเธอ จะได้รับเควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Duty of the Demigod

ไปคุยกับเซียร์ร่าที่ห้องแม่มด แล้วกลับมาคุยกับ Nena อีกครั้ง เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This