[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ชื่อเควส [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ชื่อ NPC เซียร์ร่า

แผนที่เริ่มเควส ห้องแม่มด

เงื่อนไข

ผ่านเควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 2)

เมื่อผ่านเควสหลักบาฮามาร์ Episode 2 จะได้รับเควสอัตโนมัติ

[The Forest Guardian, Nena] The Forest Guardian

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ให้ไปคุยกับ Nena ที่แผนที่ Bahamar, the Prophet’s Forest พิกัด E7

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

จากนั้นกลับไปคุยกับเซียร์ร่า แล้วกลับไปคุยกับ Nena อีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

จบแล้วคุยกับ Nena เราจะได้รับเควสใหม่

[The Forest Guardian, Nena] Altar Protection

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

เควสจะให้เรากำจัดมอนสเตอร์ในแผนที่ Bahamar, the Prophet’s Forest ให้ครบตามจำนวน

Golden Honeycomb 100 ตัว

Snake Flower 100 ตัว

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

เสร็จแล้วกลับไปคุยกับ Nena จะได้รับเควสให้ไปกำจัดมอนสเตอร์ในมิชชั่น Heaven’s Altar Protection โดยให้เราไปยังพิกัด E3

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

คุยกับ Stone with Mysterious Energy

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

เลือกทำการบูชา และให้เลือกเข้ามิชชั่น Heaven’s Altar Protection

*เป็นมิชชั่นที่ลงได้วันละครั้ง โดยใช้ก้อนเงิน 3 ชิ้นกับ กระดาษบันทึกการสำรวจ 30 ชิ้น

*ลงได้สูงสุด 12 คน

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในมิชชั่นครบแล้ว กลับไปคุยกับ Nena จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Nena

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

จะได้เควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Gift of Gratitude

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

โดยเธอจะให้เรารวบรวมไอเทม 3 ชนิดได้แก่

หัวผักกาด 10 ชิ้น

น้ำผึ้ง 10 ชิ้น

หินเชื้อเพลิง 100 ชิ้น

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ครบแล้วกลับมาคุยกับ Nena จะได้รับเควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Sierra’s Work

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ให้เราไปยังแผนที่ Bahamar, the Heaven’s Altar พิกัด E6

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้ จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The Forest Guardian, Nena] The Forest Guardian

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ให้ไปคุยกับเซียร์ร่าที่ห้องแม่มด จะมีเควสต่อ

[The Forest Guardian, Nena] Advice

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ให้ไปคุยกับ รามิโร่ -> อังเดร -> โซโซ -> คาร์จาไลเนน -> ลิซ่า ตามลำดับ จากนั้นกลับไปคุยกับเซียร์ร่า แล้วเลือกตัวเลือกของขวัญ (เลือกข้อใดก็ได้) จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Gift of Sierra

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ให้ไปคุยกับ Nena จากนั้นจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

จบแล้วคุยกับเธอ จะได้รับเควสต่อมา

[The Forest Guardian, Nena] Duty of the Demigod

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

ไปคุยกับเซียร์ร่าที่ห้องแม่มด แล้วกลับมาคุยกับ Nena อีกครั้ง เป็นอันจบเควส

[GE] [20.67.61] เควส NPC นีน่า

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This