[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

ชื่อเควส [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

ชื่อ NPC เอคอร์นี่

แผนที่เริ่มเควส ค่ายทหารบาฮามาร์

เงื่อนไข

– มีตัวละครชารอนในบาร์แรค

ผ่านเควสตัวละครชารอน & สแตนซ์

เมื่อเข้ามายังเมืองหลัก จะได้รับข่าวสารเควสใหม่

[The Prophet’s Forest] Mutant Honeycomb

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

ให้ไปคุยกับเอคอร์นี่ ที่ค่ายทหารบาฮามาร์

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

จากนั้นเข้าไปคุยกับเซียร์ร่า ที่บ้านแม่มด

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

[The Prophet’s Forest] Hat of Witch

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

หลังจากนั้น ให้เราสวมใส่ไอเทม “หมวกแม่มด” แล้วคุยกับเซียร์ร่าอีกครั้ง

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

* หมวกแม่มด จะได้รับหลังจากจบเควสนักสำรวจที่บาฮามาร์ หรือสามารถซื้อได้จากเดรสรูม ในราคา 300,000 เฟโซ

จากนั้นให้ออกไปคุยกับเลโอโนรา

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

[The Prophet’s Forest] Sierra’s Going Out

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

จะได้รับเควสต่อมา

[The Prophet’s Forest] Gold Honeycomb

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

ให้ไปสำรวจบริเวณพิกัด E5 ที่แผนที่บาฮามาร์ บึงปีศาจ จะเข้าสู่มิชชั่นต่อสู้

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

เมื่อจบแล้วให้กลับไปคุยกับเซียร์ร่า จะได้รับเควสต่อมา

[The Prophet’s Forest] Spirit of Forest

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

ให้เรารวบรวมไอเทม 2 ชนิด ได้แก่

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1) 10 ชิ้น

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1) 5 ชิ้น

จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา

[The Prophet’s Forest] The Forest Guardian

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

ให้ไปสำรวจยังบริเวณ G2 แผนที่บาฮามาร์ บึงปีศาจ จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

จากนั้นเดินเข้าไปในแผนที่ Bahamar,the Prophet’s Forest และสำรวจยังพิกัด E7

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

จะได้รับเควสต่อมา

[The Prophet’s Forest] The Ten Noble and Sierra

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

ให้นำตัวละคร ชารอน เข้าทีมมาแค่ตัวละครเดียว แล้วไปยังพิกัด G12 ที่ค่ายทหารบาฮามาร์ จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

จบแล้วจะได้รับเควสต่อมา

[The Prophet’s Forest] Sierra is in Danger?

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

ให้ไปยังพิกัด G6 บาฮามาร์ บึงนิรันดร์กาล จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

จบแล้วจะได้เควสต่อมา

[The Prophet’s Forest] A Little Witch of Bahamar

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

เข้าไปคุยกับเซียร์ร่าเพื่อรับรางวัล จากนั้นเป็นอันจบเควส

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

[GE] [20.16.82] เควสหลักป่าต้องห้ามบาฮามาร์ (Episode 1)

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This