[GE] [19.23.40] เควส NPC โอลิเวีย

ชื่อเควส [19.23.40] เควส NPC โอลิเวีย

ชื่อ NPC รัฐบาลกลางบริสเทีย

แผนที่เริ่มเควส เมืองคีลเซ่

เงื่อนไข

ผ่านเควสหลักบริสเทีย Season 2-1

เมื่อมาจบเควสหลักบริสเทีย Season 2-1 และเข้ามายังเมืองคีลเซ่จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[Olivia] Escape

ให้นำเกรซเข้ากลุ่ม จากนั้นไปยังอาคารรัฐบาลกลางบริสเทีย จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย จบแล้วจะได้เควสต่อมา

[Olivia] Spy

ให้นำเรเวนและเกรซเข้าทีม(ต้องมี 2 คนนี้ในกลุ่มหลังจากนี้เป็นต้นไป) จากนั้นไปยังแผนที่บริสเทีย,รอยบาก ที่พิกัด C9 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

*ในมิชชั่นนี้เราจะต้องจัดการศัตรูให้มากที่สุุด โดยระบบจะให้ตัวละครสปายโอลิเวียมาให้เราบังคับแค่ตัวเดียว

Tip* พยายามลากศัตรูมาจัดการทีละตัว และไม่ควรโดนรุมเกิน 3 ตัว

Tip* แนะนำให้กดสกิลติดตัวและสกิลแรกเอาไว้ตลอด

จบแล้วจะได้เควสใหม่ ให้ไปยังพิกัด F9 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

*ในมิชชั่นนี้เราจะต้องจัดการศัตรูทั้งหมด โดยระบบจะให้ตัวละครเคธมาให้เราบังคับแค่ตัวเดียว

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Olivia] Want to live

ให้ไปยังพิกัด H6 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้อีกครั้ง

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Olivia] Responsibility

ให้กลับไปคุยกับ NPC นายทหารดอร์แวน ที่หน้าผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชั่นพูดคุย เป็นอันเสร็จสิ้นเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This