[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

ชื่อเควส [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

ชื่อ NPC –
แผนที่เริ่มเควส The Shelter of Resistance

เงื่อนไข

ผ่านเควสหลักบริสเทีย Season 2-2

เมื่อมาจบเควสหลักบริสเทีย Season 2-2 และเข้ามายังเมืองคีลเซ่จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[Crisis] การกระทำที่ไม่คาดคิดของ J.D.

ให้ไปสำรวจยังพิกัด H7 แผนที่ The Shelter of Resistance จะตัดเข้าฉากพูดคุย

จากนั้นให้กำจัดมอน Resistance, Cawdor ในแผนที่ดังกล่าวให้ครบ 10 ตัว

จะได้รับเควสใหม่ ให้ไปสำรวจบริเวณพิกัด E3 จะตัดเข้าฉากพูดคุย

จากนั้นกลับไปที่เมืองคีลเซ่แล้วสำรวจบริเวณ H2

จบแล้วกลับไปยังแผนที่ The Shelter of Resistance สำรวจบริเวณพิกัด H7 อีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วจะได้รับเควสต่อมา

[Epilogue] แผนของ Caisse

ให้เข้าไปที่รัฐบาลกลางคีลเซ่ จากนั้นคุยกับเคธ

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่ 2 เควส

[Epilogue] แพร่ข่าวเรื่องชัยชนะ

และ

[Epilogue] ความทรงจำที่หวนคืน

ให้เราทำเควสแพร่ข่าวเรื่องชัยชนะก่อน โดยให้ไปคุยกับ NPC ชาวเมืองบริสเทียที่บริเวณพิกัด J8

เมื่อคุยครบแล้วให้นำเซลวาเข้าทีมมาแค่ตัวละครเดียว และไปยังพิกัด I9 เพื่อทำเควสความทรงจำที่หวนคืน

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Epilogue] End… And

ให้ไปยังพิกัด F2 จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

และจะได้รับเหรียญตราพิเศษ

จบแล้วเข้าไปยังรัฐบาลกลางบริสเทียและคุยกับ เคธ จะมีคำถามให้เลือกตอบ

*หากตอบว่าไม่เพียงพอ จะได้รับ เทรนนิ่งการ์ด G กิจกรรม x 20

*หากตอบว่าเพียงพอ จะได้รับ การ์ด EXP G – เอ็กซ์เพิร์ท x 50

และได้รับการ์ด เคธ เป็นอันเสร็จสิ้น

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This