[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

ชื่อเควส [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

ชื่อ NPC –
แผนที่เริ่มเควส The Shelter of Resistance

เงื่อนไข

ผ่านเควสหลักบริสเทีย Season 2-2

เมื่อมาจบเควสหลักบริสเทีย Season 2-2 และเข้ามายังเมืองคีลเซ่จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[Crisis] การกระทำที่ไม่คาดคิดของ J.D.

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

ให้ไปสำรวจยังพิกัด H7 แผนที่ The Shelter of Resistance จะตัดเข้าฉากพูดคุย

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

จากนั้นให้กำจัดมอน Resistance, Cawdor ในแผนที่ดังกล่าวให้ครบ 10 ตัว

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

จะได้รับเควสใหม่ ให้ไปสำรวจบริเวณพิกัด E3 จะตัดเข้าฉากพูดคุย

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

จากนั้นกลับไปที่เมืองคีลเซ่แล้วสำรวจบริเวณ H2

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

จบแล้วกลับไปยังแผนที่ The Shelter of Resistance สำรวจบริเวณพิกัด H7 อีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

จบแล้วจะได้รับเควสต่อมา

[Epilogue] แผนของ Caisse

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

ให้เข้าไปที่รัฐบาลกลางคีลเซ่ จากนั้นคุยกับเคธ

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่ 2 เควส

[Epilogue] แพร่ข่าวเรื่องชัยชนะ

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

และ

[Epilogue] ความทรงจำที่หวนคืน

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

ให้เราทำเควสแพร่ข่าวเรื่องชัยชนะก่อน โดยให้ไปคุยกับ NPC ชาวเมืองบริสเทียที่บริเวณพิกัด J8

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

เมื่อคุยครบแล้วให้นำเซลวาเข้าทีมมาแค่ตัวละครเดียว และไปยังพิกัด I9 เพื่อทำเควสความทรงจำที่หวนคืน

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Epilogue] End… And

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

ให้ไปยังพิกัด F2 จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

และจะได้รับเหรียญตราพิเศษ

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

จบแล้วเข้าไปยังรัฐบาลกลางบริสเทียและคุยกับ เคธ จะมีคำถามให้เลือกตอบ

*หากตอบว่าไม่เพียงพอ จะได้รับ เทรนนิ่งการ์ด G กิจกรรม x 20

*หากตอบว่าเพียงพอ จะได้รับ การ์ด EXP G – เอ็กซ์เพิร์ท x 50

และได้รับการ์ด เคธ เป็นอันเสร็จสิ้น

[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-3

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This