[GE] [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-2

ชื่อเควส [19.23.40] เควสหลักบริสเทีย Season 2-2

ชื่อ NPC นายทหารดอร์แวน

แผนที่เริ่มเควส เมืองคีลเซ่

เงื่อนไข

ผ่านเควสหลักบริสเทีย Season 2-1

เมื่อมาจบเควสหลักบริสเทีย Season 2-1 และเข้ามายังเมืองคีลเซ่จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[Trail] He knows it

ให้เราไปคุยกับ NPC นายทหารดอร์แวน หน้าผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย จบแล้วให้ไปยังพิกัด K4 ในเมืองคีลเซ่

ออกมาแล้ว ให้นำการ์เซียเข้ากลุ่ม แล้วไปคุยกับมาร์เซติที่ สถานีวิจัย

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[Trail] Trail

กลับไปคุยกับ NPC นายทหารดอร์แวน หน้าผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย จบแล้วไปยังพิกัด E2 ในเมืองคีลเซ่ จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วให้เราไปยังแผนที่ ค่ายฝึกทหาร(ยามค่ำคืน) พิกัด F8

จากนั้นให้ไปสำรวจที่พิกัด F3 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วไปสำรวจที่พิกัด F3 ใกล้ๆกัน

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[Investigation] Strange Rumor

ให้กลับมายังเมืองคีลเซ่แล้วคุยกับ NPC เจ้าของคาเฟ่บลูสกาย เซเรน่า

จากนั้นให้ไปสำรวจที่แผนที่ Shelter of resistance บริเวณ H9 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วกลับไปคุยกับ NPC นายทหารดอร์แวนหน้าผับหมวกแดง

จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Investigation] Truth of the Rumor

ให้ไปคุยกับ NPC เจ้าของร้านหนังสือเก่า ออช

จากนั้นไปสำรวจที่พิกัด I7 จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

จากนั้นกลับไปคุยกับ NPC นายทหารดอร์แวนหน้าผับหมวกแดง แล้วเข้าไปคุยกับเฮรันในผับ

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Investigation] The Request of Jenia

ให้ไปคุยกับ NPC นักปรุงยา เจนิอา ที่เกาะไวรอน

เธอจะมีทางเลือกให้เรา 3 ทางได้แก่

1. หา Half-rotted Tongue of Gluttony 50 ชิ้น (ได้จากการกำจัดอีลิทกลัทโทนี่ แผนที่ไวรอน หุบเขาปักษาทมิฬ)

2. หา Bloody and Rusty Arrowheads of Garas 50 ชิ้น (ได้จากการกำจัดอีลิทโบว์การัสแผนที่ไวรอน หุบเขาปักษาทมิฬ)

3. หา โกรทสโตน 2 ชิ้น

เมื่อหาเสร็จแล้วกลับมาคุยกับ เจนิอา แล้วเลือก สร้างวัตถุสำหรับวิจัย จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[Investigation] Move ahead to the prison

ให้ไปสำรวจยังพิกัด F3 แผนที่คีลเซ่, ค่ายฝึกทหาร(ยามคำคืน) จะมีบทพูดคุยเล็กน้อย จากนั้นเตรียมไอเทม 2 ชนิดได้แก่

1. เอลิเมนทัลจีเวล 7 ชิ้น

2. แผ่นโอไทด์บริสุทธิ์ 10 ชิ้น

แล้วสำรวจที่ F3 (ที่เดิมอีกครั้ง) เราจะได้รับกุญแจ Key of Tigers Prison (แลกกับไอเทม 2 อย่างข้างบน) และจะได้เควสใหม่ ให้คุยกับ NPC Tiger Prison Guard ที่อยู่ใกล้ๆ

แล้วเลือกเข้าสู่มิชชั่น

จากนั้นจะตัดเข้าสู่มิชชั่นเควสต่อสู้

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Crisis] Veil’s Story

สำรวจบริเวณ F3 อีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Crisis] Governor, Caisse Kielce

กลับไปยังเมืองคีลเซ่ คุยกับนายทหารดอร์แวนหน้าผับหมวกแดง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Crisis] Alliance

ให้ไปสำรวจบริเวณ H7 แผนที่ The shelter of Resistance จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

จบแล้วเราจะได้รับการ์ดวิลมา เป็นอันเสร็จสิ้น

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This