[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

ชื่อเควส[10.18] เควส NPC โทร่า

ชื่อ NPC ออสวอล์ท

แผนที่เริ่มเควส ไวรอน

เงื่อนไข :

– เลเวลตระกูล 20 ขึ้นไป

– ผ่านเควสหายนะของคอร์เทส

– ผ่านเควสสแตนซ์ลิซ่า Blitz Assault

[การเรียกตัวของออสวอล์ท(2)]

นำลิซ่าเข้าทีมและเมื่อเข้ามายังเกาะไวรอน ตัวละครจะได้รับเควสอัตโนมัติ โดยให้ไปคุยกับ NPC ออสวอล์ท

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า [GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

[ไปยังปราสาทลูซิเฟอร์อีกครั้ง!!]

จะได้รับเควสต่อมา ให้ไปยังทางเข้าปราสาทลูซิเฟอร์ที่แผนที่ไวรอน หุบเขาปักษาทมิฬ เมื่อเข้าไปจะตัดเข้ามิชชั่น ให้เอาชนะสาวผมแดงให้ได้

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

[ตามร่องรอยของโทร่า(1)]

เมื่อชนะแล้ว ให้ไปยังทางลงห้องปฎิบัติการใต้ดิน ,ปราสาทลูซิเฟอร์

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

[ตามร่องรอยของโทร่า(2)]

ให้สนทนากับ NPC นักล่าจูน ที่บริเวณพิกัด D8

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะได้รับเควสต่อมา

[ตามร่องรอยของโทร่า(3)]

ให้ไปยังบริเวณพิกัด J4

Tip*สามารถเคลื่อนย้ายไปโดยจ่ายเอลิเมนทัลจีเวล 1 ชิ้น ให้กับ NPC ทหารประจำหุบเขาปักษาทมิฬ แล้วเลือก “ไปทางซ้าย[ทางเข้าคลังสินค้าใต้ดิน]” จากนั้นเดินย้อนกลับมา)

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะได้รับเควสต่อมา

[ตามร่องรอยของโทร่า(4)]

ให้เราไปยังพิกัด E6 แผนที่ปราสทลูซิเฟอร์,คลังสินค้าใต้ดิน

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะตัดเข้ามิชชั่นแล้วได้รับเควสต่อมา

[ตามร่องรอยของโทร่า(5)]

ให้เราไปยังพิกัด C6 แผนที่ปราสทลูซิเฟอร์,คลังสินค้าใต้ดิน

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะตัดเข้ามิชชั่นแล้วได้รับเควสต่อมา

[ตามร่องรอยของโทร่า(7)]

ให้เราไปยังพิกัด F8 แผนที่ปราสาทลูซิเฟอร์,สวนแห่งความลับ

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะตัดเข้ามิชชั่น ออกมาแล้วจะมีเควสต่อมา

[ตามร่องรอยของโทร่า(8)]

ให้เราไปยังพิกัด F9 แผนที่ปราสาทลูซิเฟอร์,สวนแสงจันทร์

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะตัดเข้ามิชชั่นอีกครั้ง ออกมาแล้วจะมีเควสต่อมา

[ตามร่องรอยของโทร่า(9)]

ให้เรากลับไปคุยกับออสวอล์ท ที่ไวรอน และได้รับเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(1)]

ให้ไปยังเมืองโคอิมบรา แล้วคุยกับอเดลิน่า

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะมีเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(2)]

ไปยังพิกัด F9 ในเมืองโคอิมบรา จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะมีเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(3)]

ไปยังพิกัด F7 ในเมืองโคอิมบรา จะตัดเข้ามิชชั่นอีก

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะมีเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(4)]

ไปยังพิกัด F10 ในเมืองโคอิมบรา จะตัดเข้ามิชชั่นอีกครั้ง

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะมีเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(5)]

ไปยังพิกัด G2 ในเมืองโคอิมบรา จะตัดเข้ามิชชั่นอีกครั้ง

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะมีเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(6)]

ให้ออกไปยังสะพานโคอิมบรา ไปที่พิกัด K6 จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

และจะมีเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(7)]

ให้นำอเดลิน่าเข้าทีมแล้วไปคุยกับ NPC เอลิซ่า ที่คาสทิลล่า ฐานทัพ1

*ไม่สามารถใช้อเดลิน่าโจรสลัดในการทำเควสนี้ได้

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะได้รับเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(8)]

เควสนี้ให้เรารวบรวมไอเทม 3 ชนิดดังนี้

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

– ผ้าปีกแมลงปอ 300 ชิ้น

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

– คริสตัลน้ำแข็ง 1000 ชิ้น

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

– หญ้าสีน้ำตาล 20 ชิ้น

เมื่อรวบรวมครบแล้วกลับมาคุยกับเธอ จะได้รับเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(9)]

นำลิซ่ากลับเข้าทีม แล้วไปที่พิกัด F9 เมืองโคอิมบรา

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา

[จงขัดขวางการล้างแค้น!(10)]

ให้กลับไปคุยกับออสวอล์ทที่ไวรอน และจะมีเควสต่อมา

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

[เส้นทางแห่งการแก้แค้น รอบ 2!! บทสุดท้าย!!!(1)]

ให้กลับไปคุยกับอเดลิน่าที่เมืองโคอิมบรา

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

จะได้รับเควสต่อมา

[เส้นทางแห่งการแก้แค้น รอบ 2!! บทสุดท้าย!!!(2)]

ให้นำอเดลิน่าเข้าทีมแล้วไปยังบริเวณ G2 เมืองโคอิมบรา จะตัดเข้าสู่มิชชั่น

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

เมื่อจบแล้วจะได้รับเควสต่อมา

[เส้นทางแห่งการแก้แค้น รอบ 2!! บทสุดท้าย!!!(3)]

ให้นำลิซ่ากลับเข้าทีม และให้ใช้ตัวละครลิซ่าเพียงคนเดียว ไปที่พิกัด K6 จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

ให้เอาชนะโทร่าให้ได้ พอจบมิชชั่นก็จะได้รับการ์ดโทร่ามา

[GE] [10.18] เควส NPC โทร่า

*สำหรับสแตนซ์เฉพาะของเขานั้น จะติดตัวมาด้วยตอนสร้างเลย

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This