[GE] เควส NPC Hektor

[GE] เควส NPC Hektor

ชื่อ NPC Hektor
แผนที่เริ่มเควส คีลเซ่
เงื่อนไข
– จบเควสหลักบริสเทีย Season 2 เมื่อย้ายมาที่เมือง คีลเซ่ เควสก็จะขึ้นมา
[Blood Navy] Hektor
1. เริ่มเควสโดยไปคุยกับ Hektor ที่เมือง คีลเซ่ เมื่อคุยเสร็จแล้วก็จะให้ไปหา โอลิเวีย
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
2. จากนั้นให้เราไปคุยกับ โอลิเวีย ซึ่งเราจะหา โอลิเวีย ได้ที่ทางเข้าหน่วยรัฐกลางแห่งบริสเทีย เมื่อเข้าไปแล้วให้คุยกับ โอลิเวีย
เมื่อคุยเสร็จแล้วก็จะให้ไปหา Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor

[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor

3. จากนั้นให้เรากลับไปคุยกับ Hektor เมื่อคุยเสร็จเราจะได้เควสหา ดินระเบิดของกลุ่มต่อต้าน 300 ชิ้น
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor

4. เราจะหาไอเทม ดินระเบิดของกลุ่มต่อต้าน ได้ที่ Map The Shelter Resistance ตามรูป

[GE] เควส NPC Hektor

[GE] เควส NPC Hektor

โดยการจัดการมอนสเตอร์ดังนี้
– ต่อต้าน Buchholz (10%)
– Resistance, Keros (10%)
– Resistance, Cawdor (10%)
5. จากนั้นให้เรากลับไปคุยกับ Hektor เพื่อมอบไอเทม ดินระเบิดของกลุ่มต่อต้าน เมื่อเราสนธนากับ Hektor จะมีเหตุการณ์
สงครามภายใน Blood Navy เกิดขึ้น ต่อจากนั้นเราจะได้รับมอบหมายให้หยุดสงคราม ก็เป็นอันจบเควส [Blood Navy] Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
[Blood Navy] ลงโทษทันที
1. เราจะต้องคุยกับเลขาธิการฝ่ายตรวจสอบ ผู้กองนีน่า ที่เมือง คีลเซ่ เมื่อคุยเสร็จ จะให้เรากลับไปหา Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
2. ให้กลับไปคุยกับ Hektor อีกครั้ง และจะให้เข้ามิชชั่น [Blood Navy] Hektor อยู่ในวิกฤต เลือก เข้ามิชชั่น
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
– เมื่อเข้าภารกิจไปแล้วเราต้องปกป้อง Hektor จนกว่ากองทัพของ โอลิเวีย จะมาถึง เมื่อกองทัพมาถึงแล้วก็จะเป็นอันจบเควส

[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor

3. เมื่อเราทำภารกิจเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปคุยกับ โอลิเวีย ได้ที่ทางเข้าหน่วยรัฐกลางแห่งบริสเทีย เมื่อคุยเสร็จ เราจะต้องไปหา อูริอัส พอยชั่น 3 ชิ้นมารักษา Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
4. เราสามารถหา อูริอัส พอยชั่น ได้ที่ มิชชั่น : อูริอัส ที่แผนที่ สะพานโคอิมบรา ซึ่งไอเทมจะดรอปจาก อูริอัส เท่านั้น
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
5. เมื่อได้ไอเทมครบแล้วให้นำไปมอบให้กับ โอลิเวีย ได้ที่ทางเข้าหน่วยรัฐกลางแห่งบริสเทีย จากนั้นก็จะเริ่มรักษาให้กับ Hektor และ โอลิเวีย จะแจ้งว่า เคส ต้องการคุยกับเรา
ก็เป็นอันจบเควส [Blood Navy] ลงโทษทันที
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
[Blood Navy] กองหนุน
1. เมื่อเราคุยกับเคธเสร็จแล้วก็ให้เราไปคุยกับ ผู้กองนีน่า ต่อ
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
2. แล้วผู้กองนีน่า จะให้เราไปยังค่ายฝึกทหารผ่านทางคีลเซ่
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
3. เมื่อเราเดินไปตามจุด L3 ในแผนที่ ระบบจะขึ้นข้อความ ให้เข้าไปในมิชชั่น [Blood Navy] ทั้งสองคุกเข่า เลือกตกลง
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
– ระบบจะให้เราทำการจัดการทหารทั้งหมด เมื่อจัดการได้ก็เป็นอันจบเควส [Blood Navy] กองหนุน
[GE] เควส NPC Hektor
[Blood Navy] Hektor ที่ตื่น
1. เราจะต้องกลับไปคุยกับ โอลิเวีย ที่รัฐบาลกลางแห่งบริสเทีย และเราจะรู้ว่า Hektor ตื่นแล้วและเราจะต้องไปคุยกับ ผู้กองนีน่าต่อ
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
2. เมื่อสนธนากับนีน่าแล้ว จะเกิดเหตุการณ์นีน่าและ Hektor ทะเลาะกัน จากนั้นนิน่าจะยกโทษให้ Hektor จากนั้นตัวเควสก็ให้เรากลับไปคุยกับ Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
3. เมื่อคุยกับ Hektor แล้ว ตัว Hektor จะให้เรา เนื้อแมงมุมชั้นเลิศ , เนื้อโคโมโดชั้นเลิศ , เนื้อหมาป่าชั้นเลิศ มาให้ ก็เป็นอันจบเควส [Blood Navy] Hektor ที่ตื่น
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
[Blood Navy] สนับสนุนทรัพยากร
1. ให้เราหา เนื้อแมงมุมชั้นเลิศ , เนื้อโคโมโดชั้นเลิศ , เนื้อหมาป่าชั้นเลิศ อย่างละ 100 ชิ้น
– เนื้อแมงมุมชั้นเลิศ หาได้จาก สไปเดอร์ แครป
[GE] เควส NPC Hektor
– เนื้อหมาป่าชั้นเลิศ หาได้จาก สโนว์ฟิลด์ วูลฟ์
[GE] เควส NPC Hektor
– เนื้อโคโมโดชั้นเลิศ หาได้จาก จาควิน โคโมโด

[GE] เควส NPC Hektor

2. เมื่อหาครบแล้วให้กลับมาคุยกับ Hektor จากนั้นก็จะให้หา หนังขัดมัน 200 ชิ้นมาให้
[GE] เควส NPC Hektor – หนังขัดมัน
[GE] เควส NPC Hektor

[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor

3. เมื่อได้ครบแล้วให้กลับมาคุยกับ Hektor จากนั้นก็จะให้หา เชื้อปะทุระเบิดของไดน่า ให้เดินไปตามแผนที่จุด F8
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
เมื่อถึงแล้วจะมีให้เข้า มิชชั่น ด้านหลังถนนคีลเซ่
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
– เชื้อปะทุระเบิดของไดน่า จะได้จากการสังหาร ระเบิดสังหาร, ไดน่า โดยต้องฆ่าบอสที่อยู่จุด E8 ก่อนและในระหว่าทางก็ให้ฆ่ามินิบอส จนถึงจุด A6
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor

[GE] เควส NPC Hektor

4. เมื่อได้ไอเทมมาแล้วก็ให้กลับไปคุยกับ Hektor จากนั้นก็จะให้เราไปคุยกับ โอลิเวีย ก็เป็นอันจบเควส [Blood Navy] สนับสนุนทรัพยากร
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
[Blood Navy] Zeror Mirror และ Castle One
1. เราจะต้องกลับไปคุยกับ โอลิเวีย ที่รัฐบาลกลางแห่งบริสเทีย ซึ่งเธอจะบอกข่าวร้ายกับเราและเราต้องไปแย่งชิงอุปกรณ์ของ Blood Navy ที่ Zeror Mirror และ Castle One
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor โดยที่เราต้องไปหาไอเทมที่ Map คีลเซ่, ค่ายฝึกทหาร โดยไปที่จุด L3
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor

ไอเทมที่ต้องหา

– โล่ของทหาร Blood Navy 30 ชิ้น หาได้จาก กองทหารสีชาด – Elite
[GE] เควส NPC Hektor
– ปืนยาวของทหาร Blood Navy 30 ชิ้น หาได้จาก กองทหารสีชาด – Elite
[GE] เควส NPC Hektor
– ดาบของทหาร Blood Navy 30 ชิ้น หาได้จาก กองทหารสีชาด – Elite
[GE] เควส NPC Hektor กองทหารสีชาด
[GE] เควส NPC Hektor

2. เมื่อเก็บไอเทมครบแล้วจะมีเควสใหม่ออกมาโดยให้ไปหาไอเทม ปืนไรเฟิลของ Zero Mirror และ ปืนไรเฟิลของ Castle One มาอย่างละ 1 ชิ้น

– ปืนไรเฟิลของ Zero Mirror หาได้จาก กองทหารสีชาด – Zero Mirror

– ปืนไรเฟิลของ Castle One หาได้จาก กองทหารสีชาด – Castle One

หรือจะหามอนสเตอร์ดังกล่าวได้ที่ ค่ายอัสทิวร์, Catherine โดยการซื้อ Spinel ในราคาอันละ 7,000,000 ตามรูป
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
3. เมื่อหาได้ครบแล้วให้กลับไปคุยกับ เคธ ในรัฐบาลกลางแห่งบริสเทีย เราจะได้รับมอบหมายให้ปราบปราม กองพัน Zeror Mirror และ Castle One
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
4. ให้เราวิ่งไปที่จุด L3 ตามแผนที่ เมื่อไปถึงระบบจะให้เข้ามิชชั่้น [Blood Navy] สงครามจัดกองกำลัง ให้เลือกเข้ามิชชั่น
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
– เราจะต้องช่วย Hektor ในการจำกัดศัตรู เมื่อจัดการศัตรูเสร็จก็เป็นอันจบเควส [Blood Navy] Zeror Mirror และ Castle One

[GE] เควส NPC Hektor

[Blood Navy] การเข้ามาของนายกองหน่วยกล้าตาย
1. ให้เรากลับไปคุยกับ Hektor เมื่อคุยเสร็จ Hektor จะให้เราเข้าไปคุยกับ ผู้กองนีน่า ต่อ
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
2. ให้เราไปคุยกับ ผู้กองนีน่า จากนั้นเราจะต้องไปคุยกับ โอลิเวีย ต่อ
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
3. ให้เราไปคุยกับ โอลิเวีย ในรัฐบาลกลางแห่งบริสเทีย เมื่อคุยเสร็จ ให้เราไปที่ค่ายฝึกทหารคลีเซ่ ต่อ
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
4. ให้เราวิ่งไปที่จุด L3 ตามแผนที่ เมื่อไปถึงระบบจะให้เข้ามิชชั่้น [Blood Navy] การต่อสู้กับ Hokichi ให้เลือกเข้ามิชชั่น
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
– เราจะต้องกำจัด Hokichi ให้ได้ เมื่อกำจัดได้ก็จะเป็นอันจบเควส [Blood Navy] การเข้ามาของนายกองหน่วยกล้าตาย
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor
[Blood Navy] การเลือกของ Hektor
1. เมื่อเริ่มเควสเราจะต้องกลับไปคุยกับ Hektor อีกครั้ง และ Hektor จะให้ไปหา เฮลท์-เจเนอเรเตอร์ 2500 ชิ้นมาให้
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
2. เมื่อได้ไอเทมครบแล้ว ก็ให้กลับมาคุยกับ Hektor หลังจากนั้นก็จะต้องไปคุยกับเคธ ต่อ

[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor

3. ให้เราไปคุยกับ เคธ ในรัฐบาลกลางแห่งบริสเทีย เมื่อคุยเสร็จเราจะต้องไปคุยกับ ผู้กองนีน่า ต่อ
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
4. ให้เราไปคุยกับ ผู้กองนีน่า อีกครั้ง จากนั้นตัวเควสจะให้เราไปคุยกับ Hektor ต่อ
[GE] เควส NPC Hektor
[GE] เควส NPC Hektor [GE] เควส NPC Hektor
5. ให้เรากลับไปคุยกับ Hektor ก็จะเป็นอันจบเควส [Blood Navy] การเลือกของ Hektor และเราจะได้รับการ์ด Hektor

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This