[GE] เควส NPC Amy Shawzen

เงื่อนไขในการรับเควส

– ผ่านเควสหลัก The Symphonia Episode 1

############################################

[Operator] Shawzen’s Blonde Witch(1)

ให้เราไปคุยกับ Amy

จากนั้นจะได้รับเควสให้รวบรวมไอเทมจากแผนที่ สวนคาพิบารา 150 ชิ้น
เมื่อหาครบแล้วกลับมาคุยกับ Amy  จากนั้นไปคุยกับ npc ผู้ดูแลการส่งเสบียง Icel

มาถึงจุดนี้จะแบ่งทางเลือกเควสออกเป็น 3 ทาง ตามแต่ตัวเลือกของเรา


*โดยในบทความนี้ ทำการเลือกที่ Lynn
จากนั้นจะได้รับเควสใหม่

[Operator] Haereberthe Marquis’s Granary

ให้ไปคุยกับ Lynn

จะได้รับเควสให้ไปจัดการยอมองกันด์ในมิชชั่น 1 ครั้ง (เข้าได้จากแผนที่หุบเขาจาเวียร์ F12)

  

จากนั้นกลับไปคุยกับ Lynn แล้วไปคุยกับ สิบโท Icel จะได้รับเควสใหม่

[Operator] Shawzen’s Blonde Witch(2)

ให้ไปคุยกับ Amy จากนั้นไปคุยกับ npc กองทัพส่วนกลาง สิบเอก Eris

จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วกลับไปคุยกับ Amy จะได้รับเควสใหม่

[Operator] กลยุทธ์กวาดล้าง Black Scorpion

ให้ไปคุยกับ npc ผู้บังคับกองร้อย Voltima

เขาจะให้เราหา “ใส้กรอกปลาปรุงรส” 1 จาน

เมื่อมอบให้เขาแล้ว จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย
ออกมาแล้วคุยกับ Voltima อีกครั้ง จะได้รับเควสใหม่

[Operator] เพื่อนร่วมรบ

ไปคุยกับ Amy จะได้เควสให้ไปจัดการมอนสเตอร์ใน ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel อย่างละ 150 ตัว
เมื่อจัดการครบแล้ว กลับไปคุยกับ Amy ต่อมาไปคุยกับ Voltima
จะได้รับเควสให้คุยกับ NPC ตามจุดต่างๆในเมือง 3 แห่ง

เมื่อครบแล้วกลับไปคุยกับ Amy จากนั้นไปคุยกับ Illier Soldier ที่พิกัด J4

แล้วกลับมาคุยกับ Amy จะได้รับเควสใหม่

[Operator] Dejavu

ไปที่ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel สำรวจที่พิกัด G6 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ออกมาแล้วสำรวจที่เดิม J4 อีกครั้ง ต่อมาไปสำรวจที่ G7 จะได้รับเควสใหม่

[Operator] ความละอายต่อบาป

ให้ไปคุยกับ Amy จากนั้นไปคุยกับ Voltima แล้วกลับไปคุยกับ Amy อีก จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วกลับไปคุยกับ Amy จะได้รับเควสใหม่

[Operator] ขอโทษ

โดยเราจะต้องปราบบอส Abyss ภายในมิชชั่น Lord pf Wrath

  

เมื่อผ่านแล้วให้ไปคุยกับแคลิซ ที่เพกาดิลลา ที่ท่าเรือโคอิมบา

เราจะต้องจ่ายค่าจ้าง โดยสามารถเลือกไอเทม 1 ใน 3 อย่างดังนี้

1. หัวใจมังกร 5 ชิ้น
2. โกรทสโตน 2 ชิ้น
3. เอลิเมนทัลจีเวล 2 ชิ้น

จากนั้นให้รวบรวมไม้สน 10000 ชิ้น

แล้วกลับไปคุยกับ Amy  จากนั้นไปคุยกับ NPC Lafien แล้วกลับไปคุยกับ Amy
จะได้รับการ์ดของเธอ เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This