[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

ชื่อเควส [10.6] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

ชื่อ NPC ไอออน

แผนที่เริ่มเควส ไวรอน

เงื่อนไขเควส

– ผ่านเควส แคทเธอรีนทอร์ช  และมีตัวละครแคทเธอรีนทอร์ชอยู่ในบาแรค

– ผ่านเควส ปีศาจเจอร์เกน

******************************************************

เริ่มต้นให้ไปคุยกับ ไอออน ที่บริเวณท่าเรือของไวรอน

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

จะได้รับเควสต่อมา ให้ไปคุยกับ คนขายอุปกรณ์จีนีส

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

จากนั้นให้รวบรวมไอเทม ยางไม้สีฟ้า และ ยางไม้สีดำ อย่างละ 10 ชิ้น (ดรอปจากเอลเทต้าที่แมปทุ่งราบน้ำแข็งและดินแดนสีขาว)

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์ [GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

กลับไปคุยกับ ไอออน จากนั้นไปคุยกับดร.ทอร์ช แล้วกลับมาคุยกับไอออน จะตัดเข้าภารกิจบทสนทนา npc

เมื่อจบแล้วคุยกับไอออน แล้วไปคุยกับดร.ทอร์ช จะตัดเข้าภารกิจบทสนทนาอีกครั้ง

กลับมาคุยกับไอออน จะได้รับเควสให้รวบรวมชิ้นส่วนของเวลา 3 อย่าง ซึ่งสามารถหาได้จาก 2 ทางคือ

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

A. ได้จากการลงมิชชั่น Time Paradox ทั้ง 3 แห่ง คือ โรส,อาเบรมอน และ ซูไทรล

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

** ของเควสได้จากการกำจัดบอสในมิชชั่นนั้นๆ และได้รับเฉพาะปาร์ตี้ที่ทำดาเมจสูงสุด 1 ปาร์ตี้เท่านั้น

B. ให้คุยกับเวโรนีฟ เธอจะให้เควสไปกำจัดมอนสเตอร์ และรวบรวมไอเทมเควส เควสละ 3,500 ชิ้น จาก 3 สถานที่คือ

– เศษชิ้นส่วนของโรส ได้จากมอนสเตอร์ กริม-ริปเปอร์ ที่แผนที่ รั้วเฟอร์รุซซิโอ

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์ [GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

– เศษชิ้นส่วนของอาเบรมอน ได้จากมอนสเตอร์ เบลดแอนเทโลเพส ที่แผนที่ หุบเขาแห่งความสิ้นหวัง

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์ [GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

– เศษชิ้นส่วนของซูไทรล ได้จากมอนสเตอร์ ไทรันโนซอรัส ที่แผนที่ อัสทิวร์ โซน4

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์ [GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

เมื่อรวบรวมชิ้นส่วนครบแล้วกลับไปคุยกับไอออน จะตัดเข้าสู่มิชชัน เมื่อจบแล้วคุยกับไอออนอีกครั้ง

จะได้รับเควสต่อมา ให้ไปคุยกับดร.ทอร์ช แล้วจะตัดสู่มิชชั่นอีกครั้ง เมื่อจบแล้วคุยกับดร.ทอร์ช

จากนั้นไปหาคนขายอุปกรณ์จีนีสที่ไวรอน จะได้รับเควสให้รวบรวมไอเทม 3 ชนิดได้แก่

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

ตำราการต่อสู้เก่าแก่ 50 เล่ม

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

ตำราเวทเก่าแก่ 50 เล่ม

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

ตำรายิงปืนเก่าแก่ 50 เล่ม

จากนั้นกลับไปคุยกับดร.ทอร์ช จากนั้นนำแคทเธอรีนทอร์ชเข้าทีมแล้วไปคุยกับไอออน กลับไปคุยกับดร.ทอร์ช แล้วกลับมาคุยกับไออนอีกครั้ง จะได้รับการ์ดไอออน เป็นอันจบเควส

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

***************************************************

เควสตำราสแตนซ์ ฟรอสท์

เมื่อจบเควสไอออน จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

โดยให้ไปที่บริเวณพิกัด H5 แผนที่ดินแดนภูติหิมะ จะตัดเข้าสู่ภารกิจ

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

เมื่อจบแล้วให้เรานำ โกรทสโตน 3 ก้อน และสัญลักษณ์กลุ่มดาวรูปปู กลับมายังจุดเดิมอีกครั้ง จะตัดเข้าสู่ภารกิจ และจะได้รับตำราสแตนซ์ ฟรอสท์

[GE] เควส NPC ไอออน & สแตนซ์ฟรอสท์

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This