[GE] เควส npc ไม คาร์จาไลเนน – นักสำรวจใส่ชุดของอังเดร

ชื่อเควส นักสำรวจใส่ชุดของอังเดร

ชื่อ NPC ไม คาร์จาไลเนน

แผนที่เริ่มเควส เมืองอุช

เงื่อนไข

มีตัวละครหลักที่ใส่ชุดของอังเดรเลเวล 84

1. นักสำรวจใส่ชุดของอังเดร

– คุยกับไม คาร์จาไลเนน เธอจะขอดูชุดที่เราใส่ และขอให้เราช่วยพาอังเดรมาพบเธอด้วย

[GE] เควส npc ไม คาร์จาไลเนน - นักสำรวจใส่ชุดของอังเดร

– นำตัวละครอังเดรมาคุยกับไม ตัวเกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้เราเอาชนะไมให้ได้

– กลับเข้าไปคุบกับไมอีกครั้ง จะได้รับการ์ดไม คาร์จาไลเนน

ชุดของอังเดรเลเวล 84 ที่ต้องใส่เพื่อเริ่มเควส

[GE] เควส npc ไม คาร์จาไลเนน - นักสำรวจใส่ชุดของอังเดร

[GE] เควส npc ไม คาร์จาไลเนน - นักสำรวจใส่ชุดของอังเดร

[GE] เควส npc ไม คาร์จาไลเนน - นักสำรวจใส่ชุดของอังเดร

[GE] เควส npc ไม คาร์จาไลเนน - นักสำรวจใส่ชุดของอังเดร

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This