[GE] เควส NPC แมรี่ – คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

ชื่อเควส [10.18] เควส NPC แมรี่

ชื่อ NPC ดร.ทอร์ช

แผนที่เริ่มเควส ห้องวิจัยของดร.ทอร์ช

เงื่อนไข

ผ่านเควสแคทเธอรีนทอร์ช และมีแคทเธอรีนทอร์ชอยู่ในบาแรค

[แมรี่]คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

เมื่อเคลื่อนย้ายมายังเหมืองหลัก จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ โดยให้นำแคทเธอรีนทอร์ชเข้าทีม แล้วไปยังห้องวิจัยของดร.ทอร์ช จะตัดเข้าสู่มิชชั่น

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

[แมรี่]ทักทายครั้งแรก

คุยกับแมรี่ เราจะได้รับเควสใหม่มา

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

[แมรี่]ทำความสะอาดสวน

ให้เราไปยังสวนพฤกษา คฤหาสน์ดร.ทอร์ช กำจัดเกห์คอส 40 ตัว

กลับไปคุยกับแมรี่จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ปัดฝุ่น – หาไม้ขนไก่

ให้เราจัดการ วอลเตอร์ ในแผนที่ห้องโถงรับรอง คฤหาสน์ดร.ทอร์ช จนกว่าจะได้รับไอเทมเควส

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

กลับไปคุยกับแมรี่จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ปัดฝุ่น – ปัดฝุ่นในห้องโถงรับรอง

ให้เราไปสำรวจจุดต่างๆในแผนที่ห้องโถงรับรอง คฤหาสน์ดร.ทอร์ช เพื่อทำการปัดฝุ่น ตามลำดับได้แก่

1. พิกัด G7 [GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

2. พิกัด H3 [GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

3. พิกัด E5 [GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

4. พิกัด K7 [GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

5. พิกัด E9 [GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

กลับไปคุยกับแมรี่จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ปัดฝุ่น – เปิดหน้าต่างห้องโถงรับรอง

ให้กลับไปสำรวจที่เดิมอีกครั้งตามลำดับเช่นเดิม

แล้วกลับไปคุยกับแมรี่จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ทำอาหาร – หาวัตถุดิบ

ให้เรารวบรวมด้ายสำหรับทำอาหารและเนื้อเหนียวอย่างละ 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์จาควินไวลด์-ด็อกและเรคลอส แผนที่สวนพฤกษา คฤหาสน์ดร.ทอร์ช

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์   [GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

เมื่อรวบรวมครบแล้วกลับไปคุยกับแมรี่จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ทำอาหาร – หาเครื่องมือทำอาหาร

ให้เรารวบรวมหม้อสำหรับทำอาหารและกระดาษติดไฟง่ายอย่างละ 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์ฮอนธ์-เดสก์และฮอนธ์-บุ๊ค แผนที่ห้องสมุดใหญ่ คฤหาสน์ดร.ทอร์ช

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์ [GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

เมื่อรวบรวมครบแล้วกลับไปคุยกับแมรี่จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ทำอาหาร – จานสะอาด

ไปคุยกับพ่อค้าอุปกรณ์ปืน นาจิป ชารีฟ ที่รีบอร์โดซ์

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ทำอาหาร – ตุ๊กตาโรโคโค

ให้เรารวบรวมตุ๊กตาหญิงโรโคโคและตุ๊กตาชายโรโคโคอย่างละ 50 ตัว จากเลดี้ซาช่าและคราวน์ รอยด์ แผนที่คฤหาสน์ดร.ทอร์ช โรงเรือน

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์ [GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

เมื่อรวบรวมครบแล้วกลับไปคุยกับนาจิป จากนั้นกลับไปหาแมรี่ จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ล้างจาน – หาฟองน้ำ

ให้เราจัดการไวท์เบน ที่แผนที่คฤหาสน์ดร.ทอร์ช โรงเรือน จนกว่าจะได้รับไอเทมเควส

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นกลับไปหาแมรี่ จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ล้างจาน – หาน้ำยา

ให้เรารวบรวมไอเทมน้ำยาอเนกประสงค์ 10 ชิ้น จากมอนสเตอร์เรค แผนที่คฤหาสน์ดร.ทอร์ช โรงเรือน

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นกลับไปหาแมรี่ จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ทำความสะอาดพื้น – หาไม้กวาด

ให้เรารวบรวมไอเทมไม้กวาดสำหรับทำความสะอาด 6 ชิ้น จากมอนสเตอร์เฮรีน่า แผนที่คฤหาสน์ดร.ทอร์ช โรงเรือน

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นกลับไปหาแมรี่ จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ทำความสะอาดพื้น – ทำความสะอาดห้องใต้ดิน

เควสนี้เราจะต้องลงมิชชั่นห้องใต้ดินคฤหาสน์ดร.ทอร์ช เพื่อหาไอเทมเควส ชิ้นส่วนยูนิฟอร์มของเกรย์ และ ชิ้นส่วนชุดของไวท์ ซึ่งเป็นบอสของมิชชั่นนี้

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์ [GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นกลับมาส่งเควสกับแมรี่ หลังจากนี้เราจะได้รับเควสเดิมนี้เรื่อยๆ ให้ทำไปจนกว่าค่าความสัมพันธ์ของเธอจะถึง 100(สามารถตรวจสอบได้จากเมนู แผนที่ -> ค่ามิตรภาพ)

เมื่อค่าความสัมพันธ์ถึง 100 แล้ว จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่]ทำความสะอาดพื้น – ทำความสะอาดบันได

ให้ไปสำรวจบริเวณ F6 แผนที่ห้องสมุดใหญ่ คฤหาสน์ดร.ทอร์ช

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นสำรวจที่ G6

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นสำรวจที่ F8

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นสำรวจที่ใกล้ๆกับ F8

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นสำรวจที่ G8

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นสำรวจที่ F11

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

กลับไปหาแมรี่ จะได้รับเควสต่อมา

[แมรี่] ทำความสะอาดเสร็จ

ให้นำแคทเธอรีนทอร์ชเข้าทีม แล้วไปคุยกับแมรี่ จะได้รับการ์ดแมรี่มา

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

เควสตำราสแตนซ์ สวิปเปอร์

นำแมรี่เข้าทีมจากนั้นไปคุยกับดร.ทอร์ช จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุยกันของตัวละคร

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

จากนั้นหาไอเทมทองคำขาว 7 ชิ้น แล้วไปคุยกับแมรี่

[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

เราก็จะได้รับตำราสวิปเปอร์มา เป็นอันเสร็จสิ้น
[GE] เควส NPC แมรี่ - คนแปลกหน้าในคฤหาสน์

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This