[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

ชื่อเควส [10.6] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

ชื่อ NPC แกรนดิส

แผนที่เริ่มเควส ทางเข้าปราสาทลูซิเฟอร์

เงื่อนไข

ผ่านเควส ทุบประตูนรก

ผ่านเควส วันชี้ชะตา

ผ่านเควสไอออน จนถึงขั้นตอนที่มอบไม้สีดำและสีฟ้า 10 ชิ้น

****************************************

เมื่อผ่านเงื่อนไขทั้งหมด เราจะได้รับข่าวสารเควส ให้ไปคุยกับแกรนดิสที่แผนที่ทางเข้าปราสาทลูซิเฟอร์

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

คุยกับแกรนดิสสองครั้ง จะได้รับเควสใหม่ ให้ไปคุยกับแกรนมาที่ค่ายทหารอัสทิวร์

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

จากนั้นจะได้รับเควสย่อยให้รวบรวมชิ้นส่วนความทรงจำ 6 ชิ้น ดังนี้

1. เควส – อาหารอร่อย

ให้ไปที่แผนที่น้ำตกคาทารี จัดการไวท์วูฟอีลิท และรวบรวมเนื้อหมาป่าขนสีขาวจำนวน 10 อัน

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

จากนั้นกลับไปคุยกับแกรนดิส เลือกหัวข้ออาหารอร่อย แล้วตอบคำถาม “เนื้อหมาป่าขาว” แล้วจะได้รับ เศษความทรงจำชิ้นที่ 1

2. เควส – ทหารแกรนดิส

ไปที่รีบอร์โดซ์ จากนั้นคุยกับอูสบิโอ จะได้รับเควสให้ไปจัดการ ดิซีส คาพิบารา ลีดเดอร์ 1 ตัว ที่แผนที่ อัลเบอร์ทัล

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

จากนั้นกลับไปคุยกับแกรนดิส เลือกหัวข้อแกรนดิสทหารรับจ้าง แล้วตอบคำถาม “ดิซีส คาพิบารา ลีดเดอร์” แล้วจะได้รับ เศษความทรงจำชิ้นที่ 2

3. เควส – แกรนมา อาเคด

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

ไปที่เมืองอุช คุยกับ ทหารประจำแกรนมาอาเคด จะตัดเข้าสู่มิชชั่น ให้จัดการมอนสเตอร์ภายในมิชชั่น เมื่อจบแล้วจะได้รับ เศษความทรงจำชิ้นที่ 3

4. เควส – ดาบที่รับเป็นของขวัญ

ไปที่รีบอร์โดซ์ คุยกับคลูดด์

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

จากนั้นกลับไปคุยกับแกรนดิส เลือกหัวข้อดาบที่ได้รับเป็นของขวัญ แล้วตอบคำถาม “คลูดด์ เบาเดซ” แล้วจะได้รับ เศษความทรงจำชิ้นที่ 4

5. เควส – วันที่จับดาบครั้งแรก

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

ไปที่แผนที่เหมืองถ่านหินรีบอร์โดซ์ คุยกับผู้คุ้มกันเหมืองถ่ายหิน ริน ตอบคำถามว่า 1497  แล้วจะได้รับ เศษความทรงจำชิ้นที่ 5

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

6. เควส – วิกฤตการณ์ 4.3

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

ไปที่แผนที่เหมืองถ่านหินรีบอร์โดซ์ คุยกับแจ็ค จะตัดเข้าสู่มิชชั่น ให้วิ่งไปยังทางออก และป้องกันแจ็คและแกรนดิสจากกลุ่มมอนสเตอร์จนหมดเวลา พอผ่านก็แล้วจะได้รับ เศษความทรงจำชิ้นที่ 6

จากนั้นกลับไปคุยกับแกรนดิส 2 ครั้ง แล้วไปที่ไวรอน คุยกับไอออน

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

กลับมาคุยกับแกรนดิส แล้วไปคุยกับไอออน จากนั้นคุยกับแกรนดิสอีกครั้ง

กลับมาคุยกับไอออนอีก แล้วไปคุยกับแกรนดิสโดยให้นำไอเทม +7ชิวาเลียร์ อาร์เมอร์ติดไปด้วย(ไอเทมนี้จะไม่ถูกใช้ไปในเควส) แล้วตอบคำถาม

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

จากนั้นคุยกับแกรนดิสอีกครั้ง จะได้รับเควสให้ไปยังท่าเรือโคอิมบรา พิกัด F7 จะตัดเข้าสู่มิชชั่น

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

กลับไปคุยกับแกรนดิส แล้วไปคุยกับคลูดด์ จะตัดเข้ามิชชั่น จัดการคลูดด์ให้ได้

คุยกับคลูดด์อีกครั้ง แล้วไปคุยกับแคลร์ที่เมืองอุช จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

จากนั้นกลับไปคุยกับแกรนดิส เราจะได้รับการ์ดของเธอ เป็นอันเสร็จสิ้น

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

*********************************

เควสตำราสแตนซ์ โซลการ์ด

*********************************

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

เมื่อจบเควสตัวละครแกรนดิส จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ โดยให้ใช้ตัวละครแกรนดิสเป็นผู้นำแล้วไปคุยกับแกรนมา ที่ค่ายทหารอัสทิวร์

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

จากนั้นจะตัดเข้าสู่มิชชั่น โดยเราจะต้องสู้กับแกรนมา 1-1 โดยใช้ได้แค่ตัวละครแกรนดิสเท่านั้น เมื่อเอาชนะได้ คุยกับแกรนมา ก็จะได้รับตำราสแตนซ์ โซลการ์ด

[GE] เควส NPC แกรนดิส & สแตนซ์โซลการ์ด

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This