[GE] เควส NPC เวโรนีฟ

เงื่อนไข :
– เข้าแผนที่ไวรอน
#####################################
– คุยกับเวโรนีฟ เราจะต้องหาไอเทมให้กับเธอ 2 ชุด ตามลำดับ
[GE] เควส NPC เวโรนีฟ
– ชุดที่ 1 เมตามอโฟซิส สโตน 200 ชิ้น , คริสตัลน้ำแข็ง 200 ชิ้น , เพชรดิบ 100 ชิ้น
  [GE] เควส NPC เวโรนีฟ   [GE] เควส NPC เวโรนีฟ [GE] เควส NPC เวโรนีฟ

– ชุดที่ 2 หินปิศาจ 50 ชิ้น
[GE] เควส NPC เวโรนีฟ
– คุยกับเวโรนีฟ เกมจะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้กำจัดหัวหน้าอันธพาลก็จะจบภารกิจนี้
– คุยกับเวโรนีฟอีกครั้ง เควสจะแยกออกเป็น 2 ทาง (เลือกได้ทางใดทางหนึ่ง)
A. สร้างไชนี่ คริสตัล
– นำไอเทม แร่เหล็กจากเหมืองคาสทิลล่า 30 ชิ้น ให้กับเวโรนีฟ
B. สร้างลูกแก้วแห่งดวงดาวโบราณ
– นำไอเทม หินสีฟ้าจากทุ่งหิมะ 100 ชิ้น ให้กับเวโรนีฟ
– เข้าภารกิจ เดมอนิค ทัปกัล (Lv 100-115) ในบาวน์ตี้ ฮันเตอร์ เพื่อหาไอเทมที่เวโรนีฟต้องการ แล้วนำกลับมาให้กับเธอ
– เข้าภารกิจ เดมอนิค ซีเคร็ต ทาวเวอร์ (Lv 110 – 125) ในบาวน์ตี้ ฮันเตอร์ เพื่อหาไอเทมที่เวโรนีฟต้องการ แล้วนำกลับมาให้กับเธอ
– เข้าภารกิจ เดมอนิค หอคอยภูติหิมะ (Lv 120 – 130) ในบาวน์ตี้ ฮันเตอร์ เพื่อหาไอเทมที่เวโรนีฟต้องการ แล้วนำกลับมาให้กับเธอ
– นำไอเทม ฟันเฟืองแห่งเวลา 5 ชิ้นให้กับเวโรนีฟ
[GE] เควส NPC เวโรนีฟ
– ได้รับการ์ด NPC เวโรนีฟ
– นำไอเทมไหมเส้นเหนียว 100  ชิ้นให้กับเวโรนีฟ
[GE] เควส NPC เวโรนีฟ
– ได้รับไอเทม ไดอารี่ของเวโรนีฟ
– นำไอเทมสัญลักษณ์กลุ่มดาวรูปวัว 1 ชิ้น และก้อนทองคำขาว 5 ชิ้นให้กับเวโรนีฟ
[GE] เควส NPC เวโรนีฟ
– ได้รับคู่มือสแตนซ์ Hermetisme
** ไอเทมไดอารี่ของเวโรนีฟ สามารถทำซ้ำได้ โดยรับเควสประจำวันจากเวโรนีฟวันละครั้ง เป็นเวลา 30 วัน

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This