[GE] เควส NPC เชอร์รีน

เงื่อนไข

– ผ่านเควสตัวละครวิกิ
– ผ่านเควสวันชี้ชะตา

##################################

เมื่อเข้ามายังเมืองหลักใดๆ จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[Black Magic of Red Flame] ท้าทาย
[GE] เควส NPC เชอร์รีน

คุยกับ อูริค ที่กระท่อมของวิกิ

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

ออกไปที่ที่ราบมรกต แล้วสำรวจที่ G3 จากนั้นกลับไปคุยกับ อูริค จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The Red Flame Illusionist] สิ่งเชื่อมโยง
[GE] เควส NPC เชอร์รีน

คุยกับเชอร์ลีนในกระท่อมวิกิ

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

จากนั้นไปคุยกับวิกิ

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

แล้วกลับไปคุยกับเชอร์ลีนอีก ต่อมาให้ไปที่แผนที่โทโปโล เดอร์กา สำรวจที่พิกัด D5 จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

จากนั้นกลับมาคุยกับเชอร์ลีน จะได้รับเควสใหม่

[The Red Flame Illusionist] คุณสมบัติของผู้อัญเชิญ
[GE] เควส NPC เชอร์รีน

สำรวจที่ G3 แผนที่ที่ราบมรกต จากนั้นไปคุยกับอูริค แล้วออกมาสำรวจ G3 อีกครั้งจะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

ผ่านแล้วไปสำรวจที่ G3 อีก จากนั้นไปที่แผนที่โบราณสถานเตตรา ทางเดินสีทอง สำรวจที่พิกัด K6 จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

ออกมาแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The Red Flame Illusionist] การหยั่งรู้
[GE] เควส NPC เชอร์รีน

กลับไปคุยกับเชอร์ลีนที่กระท่อมวิกิ เธอจะขอให้เรานำไอเทมเมตามอโฟซิสสโตน 500 ชิ้นมาให้

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

ต่อจะได้เควสให้หาไอเทมจากบอสลาวาลีฟ 3 ชิ้น ในมิชชั่นพื้นที่รกร้างคาสทิลล่า

[GE] เควส NPC เชอร์รีน   [GE] เควส NPC เชอร์รีน

เมื่อได้ครบแล้วไปคุยกับเชอร์ลีน ต่อมาให้ไปที่แผนที่โทโปโล เดอร์กา สำรวจที่พิกัด D5 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The Red Flame Illusionist] แม่มด Sherlin
[GE] เควส NPC เชอร์รีน

คุยกับเชอร์ลีน จากนั้นไปคุยกับ Ion ที่ ไวรอน

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

เขาจะให้เรามาสตูว์เนื้อ 1 ชิ้นมาให้

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

เมื่อมอบให้แล้ว จากนั้นกลับไปคุยกับเชอร์ลีน ต่อมาให้ไปที่แผนที่โทโปโล เดอร์กา สำรวจที่พิกัด D5 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The Red Flame Illusionist] การต่อสู้ครั้งใหม่
[GE] เควส NPC เชอร์รีน

กลับไปคุยกับเชอร์ลีน  จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[The Red Flame Illusionist] ที่ที่หญิงคนนั้นอยู่

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

คุยกับอูริค จากนั้นคุยกับเชอร์ลีน จะได้รับการ์ดของเธอ เป็นอันจบเควส

[GE] เควส NPC เชอร์รีน

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This