[GE] เควส NPC อาเดรียน่า

ชื่อเควส[10.6] เควส NPC อาเดรียน่า

ชื่อ NPC อาเดรียน่า

แผนที่เริ่มเควส คาสทิลล่า ฐานทัพ 1

เงื่อนไข

– ผ่านเควส คาสทิลล่า บทที่ 1 และ คาสทิลล่า บทที่ 2 จากนั้นดำเนินเควสคาสทิลล่าบทที่ 3 ไปจนถึงเควส รายงานสถานการณ์ 1

ผ่านเควสเสริมอาเดรียน่า

– ค่ามิตรภาพของกลุ่มสำรวจคาสทิลล่าเต็ม 50 (ได้จากการทำเควสส่งเสบียงกับวิเวียน่า)

เมื่อเคลื่อนย้ายมายังแผนที่คาสทิลล่า ฐานทัพ 1 จะได้รับข่าวสารเควส ให้ไปคุยกับอาเดรียน่า

[GE] เควส NPC อาเดรียน่า

จะได้รับเควสให้ไปสำรวจเหมืองแร่คาสทิลล่าบริเวณพิกัด G7

[GE] เควส NPC อาเดรียน่า [GE] เควส NPC อาเดรียน่า

จากนั้นกลับไปมาคุยกับอาเดรียน่าอีกครั้ง จะได้รับเควสให้ไปกำจัดเคออสเดคาราเบีย ซึ่งเป็นบอสของเหมืองแร่คาสทิลล่า

[GE] เควส NPC อาเดรียน่า

จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา ให้ไปสำรวจพื้นที่รกร้างคาสทิลล่าบริเวณพิกัด G10

[GE] เควส NPC อาเดรียน่า [GE] เควส NPC อาเดรียน่า

จากนั้นจะได้รับเควสให้ไปกำจัดเทมเพสท์ ซึ่งเป็นบอสของพื้นที่รกร้างคาสทิลล่า

[GE] เควส NPC อาเดรียน่า

จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา ให้ไปสำรวจคาสทิลล่าหอคอยมรณะบริเวณพิกัด I5

[GE] เควส NPC อาเดรียน่า [GE] เควส NPC อาเดรียน่า

จากนั้นกลับไปรายงานกับอาเดรียน่า จะได้รับเควสต่อมาให้ไปยังไวรอนบริเวณพิกัด F10 จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควส NPC อาเดรียน่า [GE] เควส NPC อาเดรียน่า

เมื่ออกมาแล้วกลับไปคุยกับอาเดรียน่าอีกครั้ง จะได้รับเควสต่อมาให้ไปคุยกับฟาเรลที่ไวรอน จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควส NPC อาเดรียน่า

เมื่อออกมาแล้วคุยกับฟาเรล แล้วกลับมาคุยกับอาเดรียน่า ก็จะได้รับการ์ดของเธอ

** สำหรับตำราสแตนซ์ คัทลัส สามารถแลกได้จาก npc มาสเตอร์กาเดี้ยน **

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This