[GE] เควส NPC วาลเลอเรีย [Update 9.5.2]

ชื่อเควส เควส NPC วาลเลอเรีย [Update 9.5.2]

ชื่อ NPC ลินดอน/ไซมอน

แผนที่เริ่มเควส รีบอร์โดซ์/อุช

เงื่อนไข

– ผ่านเควส นักรบหญิงอาร์เนีย

– เป็นสมาชิคของแฟคชั่นที่เลือกฝ่ายแล้ว หรือสังกัดเพกาดิลล่า

วิธีทำเควส

– หากตัวละครผ่านเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อเข้าเมืองจะได้รับข่าวสารเควส แจ้งให้ไปพบกับผู้นำฝ่ายของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

[*] ผู้เล่นฝ่ายจักรวรรดิ์ ให้ไปพบกับลินดอน ที่เมืองรีบอร์โดซ์

[GE] เควส NPC วาลเลอเรีย [Update 9.5.2]

[*] ผู้เล่นฝ่ายสภาอิสระให้ไปพบกับไซมอน ที่เมืองอุช

[GE] เควส NPC วาลเลอเรีย [Update 9.5.2]

[*] ผู้เล่นสังกัดเพกาดิลล่าให้ไปพบกับเจอราด โลเรนที่โคอิมบรา

– เตรียมไอเทมเอลิเมนทัล จีเวล 5 ชิ้น หรือโกรท สโตน 3 ชิ้นไปให้เจอราด เพื่อเป็นค่าข่าวสาร

[GE] เควส NPC วาลเลอเรีย [Update 9.5.2]

– เมื่อรับเควสแล้วให้ไปที่เรือนจำจาควิน ห้องพิพากษา พิกัด C4 จะพบทางเข้าภารกิจ

[GE] เควส NPC วาลเลอเรีย [Update 9.5.2]

– ภารกิจห้องที่ 1 ให้กำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด

– ภารกิจห้องที่ 2 ให้กำจัดบอส และสำรวจเครื่องควบคุมพลังงานที่กลางห้องก็จะจบภารกิจ

[GE] เควส NPC วาลเลอเรีย [Update 9.5.2]

– กลับไปรายงานผลกับ NPC ที่รับเควสมาตามฝ่ายของตัวเอง

– ได้รับการ์ด NPC : วาลเลอเรีย

[GE] เควส NPC วาลเลอเรีย [Update 9.5.2]

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This