[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

ชื่อเควส [B1.0.7] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

ชื่อ NPC หัวหน้ากองทหารไวรอน วีลตัน

แผนที่เริ่มเควส ไวรอน

เงื่อนไข

– ผ่านเควสหลักที่เออร์รัคทั้งหมด

ผ่านเควสห้องน้ำมนต์ศักสิทธิ์

ผ่านเควสวันชี้ชะตา

– ผ่านเควสเซลวา, นาร์, อาร์เนีย, เฮเลน่า, เอมิเลีย ,เอมิเลียด้านมืด + เควสเสริม

ผ่านเควสเบียทริช + สแตนซ์เทมเพส

เมื่อมายังเกาะไวรอน จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ ให้ไปคุยกับหัวหน้ากองทหารไวรอน วีลตัน

จากนั้นไปสำรวจบริเวณ H2

จะได้รับเควสใหม่ ให้ไปสำรวจบริเวณ C5 ปราสาทลูซิเฟอร์,คลังสินค้าใต้ดิน จะตัดเข้ามิชชั่น เอาชนะชารอนให้ได้

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่ ให้นำเบียทริชเข้าทีม แล้วไปยังพิกัด F10 จะตัดเข้าบทสนทนา

จากนั้นไปยังบริเวณ G6  จะตัดเข้าบทสนทนาอีก

หลังจากนั้นไปยังพิกัด G10 ตัดเข้าบทสนทนา จบแล้วจะได้รับการ์ดของเธอ

## เควสสแตนซ์เอ็กเพิร์ทชารอน ##

เมื่อผ่านเควสชารอนแล้ว จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ

นำชารอนเข้าทีมแล้วไปคุยกับเอมิเลียที่โคอิมบรา

จะได้รับเควสต่อมา ให้ไปคุยกับเอ็มโบม่า

จากนั้นไปคุยกับลิซ่า

จะได้รับเควสให้หาไอเทม 3 ชนิดอย่างละ 10 ชิ้น โดยหาได้จาก

1.ทอรัส ที่หนองน้ำ บาฮามาร์

2.สโนว์ฟิลด์ ลาซิม-ลัม ที่ดินแดนสีขาว

3.ดีซิส คาพิบารา ที่อัลเบอร์ทัล

เมื่อครบแล้วกลับมาคุยกับลิซ่า จากนั้นไปคุยกับเอมิเลีย จะได้รับเควสต่อมา

ให้นำชารอนและเอมิเลียเข้าทีม จากนั้นไปคุยกับอาร์เนียที่เออร์รัค

จะตัดเข้ามิชชั่น ให้เอาชนะอาร์เนียให้ได้

ออกมาแล้วคุยกับอาร์เนียอีกครั้ง จะได้รับเควสใหม่

ให้นำตัวละครอื่นออก โดยเหลือแค่ชารอนคนเดียวในทีม จากนั้นไปยังบริเวณ I8 เออร์รัค จะตัดเข้าบทสนทนา

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่ ให้นำชารอนและเอมิเลียเข้าทีม ไปยังบริเวณ F3 ดันเจี้ยนโอกุลตา ป้อมปราการ จะตัดเข้าบทสนทนา

*จะต้องใช้อักษรูน Ti Te Ar An อย่างละ 1 ในการผ่านประตูที่ E6

เมื่อออกมาแล้ว เดินขึ้นไปอีกนิด จะตัดเข้ามิชชั่น เอาชนะศัตรูให้ได้(มอนสเตอร์ประเภทบิน)

เมื่อผ่านแล้วจะได้เควสใหม่ ให้กลับไปคุยกับฮาร์มันที่เออร์รัค

จากนั้นนำ อาร์เนีย, ชารอน และเอมิเลียเข้าทีม คุยกับฮาร์มันอีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นบทสนทนา

ออกมาแล้ว ใช้ชารอนเป็นหัวหน้าทีม ไปคุยกับเอมิเลียที่โคอิมบรา จากนั้นมาคุยกับนาร์ที่เออร์รัค

จากนั้นคุยกับอาร์เนีย

จากนั้นไปคุยกับฮาร์มัน จะได้รับเควสใหม่ ให้ไปยังบริเวณ F3 ดันเจี้ยนโอกุลตา ป้อมปราการอีกครั้ง(ชารอน และเอมิเลียต้องอยู่ในทีม) จะตัดเข้ามิชชั่น ให้เอาชนะศัตรูให้ได้(มอนสเตอร์ประเภทบิน)

เมื่อเอาชนะได้แล้วจะได้รับตำราแสตนซ์มา จากนั้นนำชารอนเข้าทีมคนเดียว แล้วไปยังพิกัด I8 เออร์รัค จะตัดเข้าบทสนทนา

เมื่อออกมาแล้ว ก็เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This