[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

ชื่อเควส [B1.0.7] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

ชื่อ NPC หัวหน้ากองทหารไวรอน วีลตัน

แผนที่เริ่มเควส ไวรอน

เงื่อนไข

– ผ่านเควสหลักที่เออร์รัคทั้งหมด

ผ่านเควสห้องน้ำมนต์ศักสิทธิ์

ผ่านเควสวันชี้ชะตา

– ผ่านเควสเซลวา, นาร์, อาร์เนีย, เฮเลน่า, เอมิเลีย ,เอมิเลียด้านมืด + เควสเสริม

ผ่านเควสเบียทริช + สแตนซ์เทมเพส

เมื่อมายังเกาะไวรอน จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ ให้ไปคุยกับหัวหน้ากองทหารไวรอน วีลตัน

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จากนั้นไปสำรวจบริเวณ H2

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จะได้รับเควสใหม่ ให้ไปสำรวจบริเวณ C5 ปราสาทลูซิเฟอร์,คลังสินค้าใต้ดิน จะตัดเข้ามิชชั่น เอาชนะชารอนให้ได้

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่ ให้นำเบียทริชเข้าทีม แล้วไปยังพิกัด F10 จะตัดเข้าบทสนทนา

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จากนั้นไปยังบริเวณ G6  จะตัดเข้าบทสนทนาอีก

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

หลังจากนั้นไปยังพิกัด G10 ตัดเข้าบทสนทนา จบแล้วจะได้รับการ์ดของเธอ

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

## เควสสแตนซ์เอ็กเพิร์ทชารอน ##

เมื่อผ่านเควสชารอนแล้ว จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

นำชารอนเข้าทีมแล้วไปคุยกับเอมิเลียที่โคอิมบรา

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จะได้รับเควสต่อมา ให้ไปคุยกับเอ็มโบม่า

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จากนั้นไปคุยกับลิซ่า

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จะได้รับเควสให้หาไอเทม 3 ชนิดอย่างละ 10 ชิ้น โดยหาได้จาก

1.ทอรัส ที่หนองน้ำ บาฮามาร์

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

2.สโนว์ฟิลด์ ลาซิม-ลัม ที่ดินแดนสีขาว

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

3.ดีซิส คาพิบารา ที่อัลเบอร์ทัล

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

เมื่อครบแล้วกลับมาคุยกับลิซ่า จากนั้นไปคุยกับเอมิเลีย จะได้รับเควสต่อมา

ให้นำชารอนและเอมิเลียเข้าทีม จากนั้นไปคุยกับอาร์เนียที่เออร์รัค

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จะตัดเข้ามิชชั่น ให้เอาชนะอาร์เนียให้ได้

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

ออกมาแล้วคุยกับอาร์เนียอีกครั้ง จะได้รับเควสใหม่

ให้นำตัวละครอื่นออก โดยเหลือแค่ชารอนคนเดียวในทีม จากนั้นไปยังบริเวณ I8 เออร์รัค จะตัดเข้าบทสนทนา

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จากนั้นจะได้รับเควสใหม่ ให้นำชารอนและเอมิเลียเข้าทีม ไปยังบริเวณ F3 ดันเจี้ยนโอกุลตา ป้อมปราการ จะตัดเข้าบทสนทนา

*จะต้องใช้อักษรูน Ti Te Ar An อย่างละ 1 ในการผ่านประตูที่ E6

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

เมื่อออกมาแล้ว เดินขึ้นไปอีกนิด จะตัดเข้ามิชชั่น เอาชนะศัตรูให้ได้(มอนสเตอร์ประเภทบิน)

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

เมื่อผ่านแล้วจะได้เควสใหม่ ให้กลับไปคุยกับฮาร์มันที่เออร์รัค

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จากนั้นนำ อาร์เนีย, ชารอน และเอมิเลียเข้าทีม คุยกับฮาร์มันอีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นบทสนทนา

ออกมาแล้ว ใช้ชารอนเป็นหัวหน้าทีม ไปคุยกับเอมิเลียที่โคอิมบรา จากนั้นมาคุยกับนาร์ที่เออร์รัค

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จากนั้นคุยกับอาร์เนีย

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

จากนั้นไปคุยกับฮาร์มัน จะได้รับเควสใหม่ ให้ไปยังบริเวณ F3 ดันเจี้ยนโอกุลตา ป้อมปราการอีกครั้ง(ชารอน และเอมิเลียต้องอยู่ในทีม) จะตัดเข้ามิชชั่น ให้เอาชนะศัตรูให้ได้(มอนสเตอร์ประเภทบิน)

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

เมื่อเอาชนะได้แล้วจะได้รับตำราแสตนซ์มา จากนั้นนำชารอนเข้าทีมคนเดียว แล้วไปยังพิกัด I8 เออร์รัค จะตัดเข้าบทสนทนา

[GE] เควส NPC ชารอน & สแตนซ์

เมื่อออกมาแล้ว ก็เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This