[GE] เควส ช่วยเหลือกองกำลัง 2

สถานที่รับเควส : เมืองรีบอร์โดซ์
เนื้อหา : คุยกับ แพนฟิโล เขาจะให้เราส่งอาหารให้แก่ทหารกองกำลังที่ 2 ซึ่งอยู่ที่ ประตูเกียรติยศแห่งราชินี
รับเควสจาก แพนฟิโล คนนี้
เขาจะให้เรานำอาหารไปให้กับทหารกองกำลังที่ 2 ซึ่งจะอยู่บริเวณ ประตูเกียรติยศแห่งราชินี

Find us on Facebook


Shares
Share This