[GE] เควส กล่องใส่ชาแห่งโอพอร์โต

เงื่อนไข

– ผ่านเควสเริ่มต้นการผจญภัย กับเซอร์ลินดอน

##############################

– คุยกับนาจิป เขาจะฝาก กล่องใส่ชา ให้เราไปถาม วีรา ว่ามันคืออะไร

ไปคุยกับวีร่า

จากนั้นกลับมาคุยกับนาจิป จบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This