[GE] เควสใบอนุญาตการก่อสร้าง

ชื่อเควสใบอนุญาตการก่อสร้าง

ชื่อ NPC เยเกนห์

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข : ผ่านเควส : อุปกรณ์ก่อสร้าง , สถานที่ก่อสร้าง , ยาง , เหล็กกล้า

เนื้อหา :

– เยเกนห์ให้เราเอาใบรับรองจากข้าราชการโดมิงโก และ นิวเนส

– นิวเนสให้เราไปหาชิ้นส่วนตำราที่ โบราณสถานเตตรา แล้วล่า จูเมอ พลัด อีตั้น จำนวน 5 ชิ้น

– พอหาครบแล้วให้คุยกับ นิวเนส เขาจะให้ใบอนุญาตแก่เรา

– กลับไปคุยกับ เยเกนห์

[GE] เควสใบอนุญาตการก่อสร้าง

[GE] เควสใบอนุญาตการก่อสร้าง     [GE] เควสใบอนุญาตการก่อสร้าง

โดมิงโกจะอยู่ที่รีบอร์โดซ์ ส่วนนิวเนสอยู่ที่โคอิมบรา

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This