[GE] เควสแม่มดเชอร์รีน

เควสแม่มดเชอร์รีน

เควสที่ต้องผ่าน : ข้อสงสัยกับโบราณสถานเตตรา   

สถานที่รับเควส : เมืองท่า โคอิมบรา    

เนื้อหา :  เบอร์เนลลิ จะให้เรากลับไปที่ เตตราทางเดินสีทอง อีกครั้ง เพื่อหาว่าใครควบคุม โกเลมสีทอง อยู่เมื่อเราไปที่  เตตราทางเดินสีทอง จะพบว่า แม่มดเชอร์รีน เป็นผู้ควบคุม โกเลมสีทอง อยู่ ช่วย เบอร์เนลลิ กำจัด แม่มดเชอร์รีน และ โกเลมสีทอง เสร็จแล้วกลับไปหา เบอร์เนลลิ

[GE] เควสแม่มดเชอร์รีน

[GE] เควสแม่มดเชอร์รีน

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This