[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด – ห้องวิจัยของเอมิเลีย

[10.18] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด

แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา

เงื่อนไข

ผ่านเควสตัวละครเอมิเลียด้านมืด

เมื่อเคลื่อนย้ายมายังเมืองโคอิมบรา จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

ให้ไปยังทางเข้าห้องวิจัยของเอมิเลีย

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา ให้ไปคุยกับเกอร์ทรูดที่เมืองอุช

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

จากนั้นไปคุยกับอิซาเบลลา ที่ยืนอยู่ใกล้ๆกัน

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

เราจะต้องหาวัตถุดิบ 4 ชนิดดังนี้

1. คาบอส 10 ชิ้น หาได้จากมอนสเตอร์ตระกูลโพบิตัน ทุกแผนที่

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

2. ผงแป้ง 10 ชิ้น หาได้จากมอนสเตอร์ในแมปหุบเขาแม่มด ,ทะเลสาบสามดรุณี หรือได้จากปลูกเมล็ดข้าวสาลีในฟาร์ม

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

3. นมเฟอร์รุซซิโอ้ 10 ขวด ซื้อได้จาก npc คามิลล์ ที่เมืองโคอิมบรา

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

4. ไข่ของอพาโต ซอรัส 1 ชิ้น ดรอปจากอพาโต ซอรัส ที่แผนที่อัสทิวร์โซน 4

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

เมื่อรวบรวมครบแล้วกลับไปคุยกับอิซาเบลลา จากนั้นคุยกับอิซาเบลลาซ้ำอีกรอบ แล้วกลับไปที่ทางเข้าห้องวิจัยเอมิเลีย จะตัดเข้าสู่มิชชั่น ซึ่งจะบังคับให้ยอมแพ้ จากนั้นกดเข้าไปที่ทางเข้าห้องวิจัยเอมิเลียอีก จะได้รับเควสใหม่ให้ไปคุยกับแม่ค้าเอมิเลีย

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

ให้นำเอมิเลียด้านมืดเข้ากลุ่ม แล้วไปสำรวจบริเวณ E4 แผนที่แดนภูติหิมะ

[GE] เควสเสริมเอมิเลียด้านมืด - ห้องวิจัยของเอมิเลีย

จะตัดเข้ามิชชั่น เมื่อออกมาแล้ว กลับไปคุยกับแม่ค้าเอมิเลีย เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This