[GE] เควสเสริมเซลวา – สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

[10.6] เควสเสริมเซลวา สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

ชื่อ NPC อินเวียร์โน

แผนที่เริ่มเควส ทุ่งราบน้ำแข็ง

เงื่อนไข

ผ่านเควสนักสำรวจ 5 และมีตัวละครเซลวาอยู่ในบาร์แรค

เมื่อเคลื่อนย้ายมายังเมืองหลัก จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ

[สถานที่ใกล้กับเหล่าเทพเจ้าที่สุด]

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

ให้ไปคุยกับอินเวียร์โน ที่แผนที่ทุ่งราบน้ำแข็ง

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

จะได้รับเควสต่อมา ให้ไปสำรวจที่แผนที่รั้วเฟอร์รุซซิโอ พิกัด F2

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

จะมีเควสต่อมา

[ความลับของเลโอโนรา]

ให้ไปหา เลโอโนรา โรส ที่บ้านแม่มดเฒ่า

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

เมื่อสนทนากับเธอแล้ว ให้ออกมาหน้าบ้านแม่มด บริเวณพิกัด G6 จะตัดเข้าบทสนทนา

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

จะได้รับเควสต่อมา ให้ไปคุยกับ เอสทิวาน ที่ค่ายทหารอัสทิวร์ ให้เลือกหัวข้อ “ข้ามาเพราะอยากแลกเปลี่ยนลับๆกับเจ้า” -> “ข้ามาเพราะอยากปลอมแปลงเอกสารนี้”

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

เขาจะให้เรารวบรวมไอเทม กระดาษบันทึกการสำรวจ 30 ชิ้น

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

รวบรวมครบแล้วกลับมาคุยกับเขาอีกครั้ง จากนั้นไปหา เลโอโนรา โรส จะตัดเข้ามิชชั่น เอาชนะชารอนให้ได้

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

จากนั้นสนทนากับเซียร่า จบมิชชั่นแล้ว กลับไปคุยกับ  เลโอโนรา โรส อีกครั้ง จะได้รับเควสใหม่

[การเล่นแร่แปรธาตุของไวรอน]

ให้ไปคุยกับนักปรุงยา เจนิอา ที่เกาะไวรอน

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

จะได้รับเควสใหม่

[วัตถุดิบในการเล่นแร่แปรธาตุ : หัวใจของวอร์โด]

เควสนี้จะต้องรวบรวมหัวใจของวอร์โด 20 ชิ้น จากวอร์โด ที่อยู่ในแผนที่ไวรอน ป่าอาทิตย์อัสดง,ป่าหมอกสีเลือด

[GE] เควสเสริมเซลวา - สถานที่ใกล้กับเทพเจ้าที่สุด

ครบแล้วกลับมาคุยกับเจนิอาอีกครั้ง จะได้รับรางวัลและจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This