[GE] เควสเสริมเกรซ – สิ่งของที่คุ้นเคย

[10.6] เควสเสริมเกรซ สิ่งของที่คุ้นเคย

ชื่อ NPC แม่ค้าอุปกรณ์ปืน เกรซ

แผนที่เริ่มเควส เมืองท่าโคอิมบรา

เงื่อนไข

ผ่านเควสปลดล็อคตัวละครเกรซ

ผ่านเควสความลับของการยึดเรือนจำจาควิน

เมื่อเคลื่อนย้ายมายังเมืองท่าโคอิมบรา จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ โดยให้พูดคุยกับเกรซ

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

จะได้รับเควสให้ไปสำรวจเรือนจำจาควิน ชิวาร์เลียร์ ที่บริเวณพิกัด B6

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

ไปถึงแล้วจะตัดเข้ามิชชั่น จากนั้นกลับไปคุยกับเกรซอีก 2 ครั้ง จะได้รับเควสใหม่ โดยไปสำรวจที่แผนที่ รั้วเฟอร์รุซซิโอ

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

จะตัดเข้ามิชชั่น เมื่อออกมาแล้วจะได้รับเควสใหม่ โดยไปสำรวจที่แผนที่ ดินแดนสีขาว พิกัด E8

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

พูดคุยกับ npc เดอริค จะได้รับเควสต่อมา โดยให้ไปคุยกับ npc นักเล่นแร่แปรธาตุที่เมืองอุช

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

จะได้รับเควสให้หาวัตถุดิบ 3 ชนิดได้แก่

1. น้ำศักดิ์สิทธิ์เย็นเยือก 30 ชิ้น

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

หาได้จาก เอลเทต้า แผนที่ดินแดนสีขาว

2. หัวใจแห่งวิญญาณ 10 ชิ้น

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

หาได้จาก โกสท์บารอน แผนที่ซากแห่งความทรงจำ

3. ชิ้นส่วนเขาของเบลดแอนเทโลเพส 15 ชิ้น

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

หาได้จาก เบลดแอนเทโลเพส แผนที่หุบเขาแห่งความสิ้นหวัง

เมื่อรวบรวมครบแล้วคุยกับ npc นักเล่นแร่แปรธาตุที่เมืองอุชอีกครั้ง จากนั้นกลับไปยังแผนที่ เรือนจำจาควิน ชิวาเลียร์ ที่พิกัด B6 จะเข้าไปยังมิชชั่น

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

โดยให้จัดการมอนสเตอร์ ผู้ทดสอบที่พ่ายแพ้ และรวบรวมตัวอย่างทดลอง 5 ชิ้น จบแล้วออกมาคุยกับ npc นักเล่นแร่แปรธาตุที่เมืองอุช จะได้รับข่าวสารเควสใหม่ ให้ไปคุยกับเดอริคที่ดินแดนสีขาว จากนั้นกลับมาคุยกับเกรซ เป็นอันจบเควส

[GE] เควสเสริมเกรซ - สิ่งของที่คุ้นเคย

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This