[GE] เควสเสริมเกรซ – สิ่งของที่คุ้นเคย

[10.6] เควสเสริมเกรซ สิ่งของที่คุ้นเคย

ชื่อ NPC แม่ค้าอุปกรณ์ปืน เกรซ

แผนที่เริ่มเควส เมืองท่าโคอิมบรา

เงื่อนไข

ผ่านเควสปลดล็อคตัวละครเกรซ

ผ่านเควสความลับของการยึดเรือนจำจาควิน

เมื่อเคลื่อนย้ายมายังเมืองท่าโคอิมบรา จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ โดยให้พูดคุยกับเกรซ

จะได้รับเควสให้ไปสำรวจเรือนจำจาควิน ชิวาร์เลียร์ ที่บริเวณพิกัด B6

ไปถึงแล้วจะตัดเข้ามิชชั่น จากนั้นกลับไปคุยกับเกรซอีก 2 ครั้ง จะได้รับเควสใหม่ โดยไปสำรวจที่แผนที่ รั้วเฟอร์รุซซิโอ

จะตัดเข้ามิชชั่น เมื่อออกมาแล้วจะได้รับเควสใหม่ โดยไปสำรวจที่แผนที่ ดินแดนสีขาว พิกัด E8

พูดคุยกับ npc เดอริค จะได้รับเควสต่อมา โดยให้ไปคุยกับ npc นักเล่นแร่แปรธาตุที่เมืองอุช

จะได้รับเควสให้หาวัตถุดิบ 3 ชนิดได้แก่

1. น้ำศักดิ์สิทธิ์เย็นเยือก 30 ชิ้น

หาได้จาก เอลเทต้า แผนที่ดินแดนสีขาว

2. หัวใจแห่งวิญญาณ 10 ชิ้น

หาได้จาก โกสท์บารอน แผนที่ซากแห่งความทรงจำ

3. ชิ้นส่วนเขาของเบลดแอนเทโลเพส 15 ชิ้น

หาได้จาก เบลดแอนเทโลเพส แผนที่หุบเขาแห่งความสิ้นหวัง

เมื่อรวบรวมครบแล้วคุยกับ npc นักเล่นแร่แปรธาตุที่เมืองอุชอีกครั้ง จากนั้นกลับไปยังแผนที่ เรือนจำจาควิน ชิวาเลียร์ ที่พิกัด B6 จะเข้าไปยังมิชชั่น

โดยให้จัดการมอนสเตอร์ ผู้ทดสอบที่พ่ายแพ้ และรวบรวมตัวอย่างทดลอง 5 ชิ้น จบแล้วออกมาคุยกับ npc นักเล่นแร่แปรธาตุที่เมืองอุช จะได้รับข่าวสารเควสใหม่ ให้ไปคุยกับเดอริคที่ดินแดนสีขาว จากนั้นกลับมาคุยกับเกรซ เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This