[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย – พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

[10.18] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

ชื่อ NPC นาตาลี

แผนที่เริ่มเควส ทุ่งราบน้ำแข็ง

เงื่อนไข

ผ่านเควสตัวละครนาตาลี และมีตัวละครนาตาลีอยู่ในบาร์แรค

ผ่านเควสตัวละครดาเรีย และมีตัวละครดาเรียอยู่ในบาร์แรค

เมื่อเคลื่อนย้ายไปยังแผนที่ทุ่งราบน้ำแข็ง จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[นาตาลี, ตัดสินใจ]

ให้ไปคุยกับนาตาลี ที่แผนที่ทุ่งราบน้ำแข็ง

จะได้รับเควสต่อมา ให้นำนาตาลีเข้าทีมแล้วไปคุยกับดาเรีย ที่ไวรอน

[พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่]

จากนั้นให้นำทั้ง ดาเรีย และ นาตาลี เข้าทีมแล้วไปคุยกับแม่ค้าอุปกรณ์เวท คาร์จาไลเนน ที่เมืองอุช

จะได้รับเควส ให้ไปคุยกับแม่ค้าอุปกรณ์อเดลิน่า ที่ท่าเรือโคอิมบรา

จากนั้นไปคุยกับเกอร์ทรูด ที่เมืองอุช ตอบคำถามแล้วจะตัดเข้ามิชชั่น

ออกมาแล้วคุยกับเกอร์ทรูดอีกครั้ง จากนั้นให้ย้ายแผนที่หรือกลับบาร์แรคแล้วเข้ามาใหม่ จะได้รับข่าวสารเควส

[นักสืบนาตาลี]

คุยกับเกอร์ทรูดอีกครั้ง จะได้รับเควส ให้ไปยังแผนที่ท่าเรือเก่าของโคอิมบรา พิกัด G7 จะตัดเข้ามิชชั่น

จบแล้วจะมีเควสต่อมา ให้ไปสำรวจบริเวณ E8 แผนที่สวนแห่งราชันย์  จะตัดเข้ามิชชั่น

ออกมาแล้ว จะมีเควสต่อมา ให้ไปยังบริเวณ I8 แผนที่หุบเขาแม่มด จะตัดเข้ามิชชั่น

จบแล้วกลับมาคุยกับเกอร์ทรูด จากนั้นให้ย้ายแผนที่หรือกลับบาร์แรคแล้วเข้ามาใหม่ จะได้รับข่าวสารเควสใหม่

คุยกับเกอร์ทรูดอีกครั้ง จะได้รับรางวัลเควส จากนั้นไปที่ไวรอน คุยกับดาเรีย เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This