[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย – พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

[10.18] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

ชื่อ NPC นาตาลี

แผนที่เริ่มเควส ทุ่งราบน้ำแข็ง

เงื่อนไข

ผ่านเควสตัวละครนาตาลี และมีตัวละครนาตาลีอยู่ในบาร์แรค

ผ่านเควสตัวละครดาเรีย และมีตัวละครดาเรียอยู่ในบาร์แรค

เมื่อเคลื่อนย้ายไปยังแผนที่ทุ่งราบน้ำแข็ง จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

[นาตาลี, ตัดสินใจ]

ให้ไปคุยกับนาตาลี ที่แผนที่ทุ่งราบน้ำแข็ง

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

จะได้รับเควสต่อมา ให้นำนาตาลีเข้าทีมแล้วไปคุยกับดาเรีย ที่ไวรอน

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

[พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่]

จากนั้นให้นำทั้ง ดาเรีย และ นาตาลี เข้าทีมแล้วไปคุยกับแม่ค้าอุปกรณ์เวท คาร์จาไลเนน ที่เมืองอุช

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

จะได้รับเควส ให้ไปคุยกับแม่ค้าอุปกรณ์อเดลิน่า ที่ท่าเรือโคอิมบรา

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

จากนั้นไปคุยกับเกอร์ทรูด ที่เมืองอุช ตอบคำถามแล้วจะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

ออกมาแล้วคุยกับเกอร์ทรูดอีกครั้ง จากนั้นให้ย้ายแผนที่หรือกลับบาร์แรคแล้วเข้ามาใหม่ จะได้รับข่าวสารเควส

[นักสืบนาตาลี]

คุยกับเกอร์ทรูดอีกครั้ง จะได้รับเควส ให้ไปยังแผนที่ท่าเรือเก่าของโคอิมบรา พิกัด G7 จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

จบแล้วจะมีเควสต่อมา ให้ไปสำรวจบริเวณ E8 แผนที่สวนแห่งราชันย์  จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

ออกมาแล้ว จะมีเควสต่อมา ให้ไปยังบริเวณ I8 แผนที่หุบเขาแม่มด จะตัดเข้ามิชชั่น

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

[GE] เควสเสริมนาตาลีและดาเรีย - พี่น้องผู้ยิ่งใหญ่

จบแล้วกลับมาคุยกับเกอร์ทรูด จากนั้นให้ย้ายแผนที่หรือกลับบาร์แรคแล้วเข้ามาใหม่ จะได้รับข่าวสารเควสใหม่

คุยกับเกอร์ทรูดอีกครั้ง จะได้รับรางวัลเควส จากนั้นไปที่ไวรอน คุยกับดาเรีย เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This