[GE] เควสเสริมนาจิป – ของที่ลืม

[10.6] เควสเสริมนาจิป ของที่ลืม

ชื่อ NPC พ่อค้าอุปกรณ์ปืน นาจิป

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข

ผ่านเควสตัวละครนาจิป และมีตัวละครนาจิปในบาร์แรค

[GE] เควสเสริมนาจิป - ของที่ลืม

เมื่อเข้ามายังเมืองรีบอร์โดซ์ จะได้รับข่าวสารเควสใหม่ โดยให้นำนาจิปเข้าทีม จากนั้นไปคุยกับพ่อค้าอุปกรณ์ปืน นาจิป จะได้รับเควสใหม่ ให้ไปคุยกับ NPC วีร่า

[GE] เควสเสริมนาจิป - ของที่ลืม

จากนั้นกลับไปคุยกับนาจิปอีกครั้ง จะได้รับเควสใหม่ ให้ไปคุยกับ ชายที่ดูเคร่งขรึม ที่เมืองโคอิมบรา

[GE] เควสเสริมนาจิป - ของที่ลืม

จะได้รับเควสให้รวบรวมไอเทม 2 ชนิด ได้แก่

1.ของมีค่าที่ถูกขโมย 20 ชิ้น โดยจะได้จากมอนสเตอร์ในแผนที่โทโปโลเดอร์กา

[GE] เควสเสริมนาจิป - ของที่ลืม

2.อัญมณีที่ถูกขโมย 10 ชิ้น จะได้จาก โร๊ค มอร์แกน ในแผนที่โทโปโลเดอร์กาเช่นกัน

[GE] เควสเสริมนาจิป - ของที่ลืม

เมื่อรวบรวมครบแล้วกลับไปคุยกับ ชายที่ดูเคร่งขรึม อีกครั้ง จะได้รับเควสต่อมา ให้ไปคุยกับนายทหารเรือเวสปาโนลา ที่ไวรอน

[GE] เควสเสริมนาจิป - ของที่ลืม

จะได้รับเควสต่อมา ให้รวบรวมไอเทมไข่มุกเปล่งแสง 50 ชิ้น จากมอนสเตอร์ในแผนที่ที่ราบแห่งเพลิง

[GE] เควสเสริมนาจิป - ของที่ลืม

จากนั้นกลับไปคุยกับนายทหารเรือเวสปาโนลา ที่ไวรอน จะตัดเข้าสู่ภารกิจ ให้กำจัดมอนสเตอร์ให้หมด ออกมาแล้วคุยกับนายทหารเรือเวสปาโนลา อีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This