[GE] เควสเสริมทหารโคอิมบรา

[9.5] เควสเสริมทหารโคอิมบรา

ชื่อ NPC ลิซ่า ลินเวย์

แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา

เงื่อนไข

ผ่านเควส ผลไม้ของนางฟ้า และได้รับการ์ดทหารเมืองโคอิมบรา , มีตัวละครทหารเมืองโคอิมบราอยู่ในบาแรค

เมื่อเข้าสู่แผนที่เมืองโคอิมบรา จะมีข่าวสารเควสปรากฎขึ้นด้านขวาบน จากนั้นให้ใช้ตัวละครทหารเมืองโคอิมบราเป็นผู้นำกลุ่มและไปคุยกับลิซ่า

[GE] เควสเสริมทหารโคอิมบรา

จากนั้นจะมีการตัดเข้า mission ให้ฟัง npc พูดคุยกันจนจบ จากนั้นจะได้รับเควสต่อมา

[GE] เควสเสริมทหารโคอิมบรา

โดยให้เราไปคุยกับนิวเนส

[GE] เควสเสริมทหารโคอิมบรา

จากนั้นเควสต่อมา จะให้เราไปยังบริเวณจุดชมวิวของเมือง ซึ่งอยู่บริเวณกลางเมืองดังรูป

[GE] เควสเสริมทหารโคอิมบรา

เมื่อเข้าไปยังบริเวณดังกล่าว จะมีข้อขความตัดเข้าสู่ mission ปรากฎขึ้น

[GE] เควสเสริมทหารโคอิมบรา

เมื่อตอบรับแล้ว ภายใน mission ให้กำจัดศัตรูจนเหลือ 1 คน แล้วจะตัดเข้าสู่บทสนทนาอีกครั้ง เมื่อผ่านแล้วกลับไปคุยกับนิวเนส รับรางวัลเควส เป็นอันเสร็จสิ้น

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This