[GE] เควสเสริมทหารเมืองอุช

[9.5] เควสเสริมทหารเมืองอุช

ชื่อ NPC ทหารเมืองอุช

แผนที่เริ่มเควส เมืองอุช

เงื่อนไข

ผ่านเควสประลองกับทหารเมืองอุชและได้รับการ์ดทหารเมืองอุช , มีตัวละครทหารเมืองอุชอยู่ในบาแรค

มื่อเข้ามาในแผนที่เมืองอุช จะมีข่าวสารเควสปรากฎขึ้นทางขวาบน จากนั้นให้ไปคุยกับ NPC ทหารเมืองอุช

[GE] เควสเสริมทหารเมืองอุช

รับเควสต่อมา จากนั้นไปคุยกับ NPC อิซาเบลลา แม่ค้าขายเค้ก

[GE] เควสเสริมทหารเมืองอุช

เควสต่อมา ให้ไปคุยกับ NPC เด็กชายที่บันได

[GE] เควสเสริมทหารเมืองอุช

จากนั้นไปคุยกับ NPC เด็กสาวที่บันได ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน

[GE] เควสเสริมทหารเมืองอุช

ต่อมาไปคุยกับ NPC เด็กสาวในทางเดิน

[GE] เควสเสริมทหารเมืองอุช

จากนั้นไปที่แผนที่ ริมทะเลสาบ ตูริงเจน บริเวณดังภาพ

[GE] เควสเสริมทหารเมืองอุช

เมื่อมาถึงจะมีข้อความตัดเข้าสู่ Mission โดยในนั้น ให้จัดการศัตรูทั้งหมด

[GE] เควสเสริมทหารเมืองอุช

จากนั้นกลับไปส่งเควสกับ NPC ทหารเมืองอุช รับรางวัลเควส เป็นอันเสร็จสิ้น

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This