[GE] เควสเสริมทหารรีบอร์โดซ์

[9.5] เควสเสริมทหารรีบอร์โดซ์

ชื่อ NPC ยามประจำรีบอร์โดซ์

แผนที่เริ่มเควส ประตูเกียรติยศแห่งราชินี รีบอร์โดซ์

เงื่อนไข

ผ่านเควสช่วยเหลือทหารกองกำลังที่ 2 และมีตัวละครทหารรีบอร์โดซ์อยู่ในบาแรค

เมื่อเคลื่อนย้ายมายังแผนที่ประตูเกียรติยศแห่งราชินี รีบอร์โดซ์ จะปรากฎข่าวสารเควสขึ้นทางขวาบน

เมื่อรับเควสแล้วให้นำตัวละครทหารรีบอร์โดซ์เป็นผู้นำกลุ่ม แล้วคุยกับทหารยามประจำรีบอร์โดซ์

รับเควสต่อมา จากนั้นไปคุยกับแพนฟิโล

เขาจะให้เราหาวัตถุดิบเพื่อทำยา

ซึ่งเราจะต้องหาไอเทมทั้งหมด 4 ชนิดดังนี้

1. เนื้อหมาป่า 20 ชิ้น หาได้จาก สโนว์ฟิลด์ วูลฟ์ ในแผนที่ดินแดนสีขาว

2. ไข่ครอกกาไตรซ์ 20 ใบ หาได้จากค๊อคกาไตรส์ในแผนที่ต้นน้ำบัวเอนาวิสต้า

3. ไจแอนท์ สตาร์ฟิช 5 ชิ้น หาได้จากไจแอนท์ สตาร์ฟิชในแผนที่เกาะอัคคี

4. ยาถอนพิษ 20 ขวด ซื้อได้จาก npc ขายเครื่องมือภายในเมือง

เมื่อรวบรวมไอเทมครบแล้วกลับไปคุยกับแพนฟิโล่ จากนั้นไปคุยกับทหารยามประจำรีบอร์โดซ์ รับรางวัลและเป็นอันจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This