[GE] เควสเสริมครูซ – แผนที่ขุมทรัพย์

[10.18] เควสเสริมครูซ แผนที่ขุมทรัพย์

ชื่อ NPC หัวหน้าอันธพาล

แผนที่เริ่มเควส ไวรอน

เงื่อนไข

ผ่านเควสตัวละครครูซ+สแตนซ์ฟูเรียสแล้ว

เมื่อเข้ามายังไวรอน จะได้รับข่าวสารเควสโดยอัตโนมัติ

[GE] เควสเสริมครูซ - แผนที่ขุมทรัพย์

ให้นำครูซมาเพียงตัวละครเดียว จากนั้นไปคุยกับ npc หัวหน้าอันธพาล จะตัดเข้ามิชชั่น

(จากนี้ไปให้ดำเนินเควสด้วยตัวละครครูซเพียงตัวเดียว)

[GE] เควสเสริมครูซ - แผนที่ขุมทรัพย์

เมื่ออกมาแล้วจะได้เควสใหม่ ให้ไปยังพิกัด E2 คาสทิลล่า ฐานทัพ1

[GE] เควสเสริมครูซ - แผนที่ขุมทรัพย์

[GE] เควสเสริมครูซ - แผนที่ขุมทรัพย์

จะตัดเข้ามิชชั่น ให้จัดการมอนสเตอร์ด้านในให้หมด

ออกมาแล้วจะได้รับเควสใหม่ ให้ไปสำรวจยังพิกัด I6 เตตรา โถงทางเชื่อม

[GE] เควสเสริมครูซ - แผนที่ขุมทรัพย์

จากนั้นให้มาคุยกับบิลลี่ ที่คาสทิลล่า ฐานทัพ 1 จะได้รับเควสให้รวบรวมไอเทมดังนี้

1. จอบทนทาน 1 อัน สามารถซื้อได้จากบิลลี่

[GE] เควสเสริมครูซ - แผนที่ขุมทรัพย์

2. แร่เหล็ก 10 ชิ้น

[GE] เควสเสริมครูซ - แผนที่ขุมทรัพย์

3. ไม้สน 10 อัน

[GE] เควสเสริมครูซ - แผนที่ขุมทรัพย์

รวบรวมครบแล้วคุยกับบิลลี่ จากนั้นไปสำรวจบริเวณ I6 เตตรา โถงทางเชื่อม อีกครั้ง จะตัดเข้าสู่มิชชั่น จัดการมอนสเตอร์ให้หมด

จะได้รับเควสสุดท้าย ให้ไปสำรวจที่ทะเลสาบสามดรุณี พิกัด -24340, -17910, -4576 (สามารถดูพิกัดแผนที่ได้จากคำสั่ง /where)

[GE] เควสเสริมครูซ - แผนที่ขุมทรัพย์

เมื่อพบพิกัดที่ถูกต้องแล้ว เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This