[GE] เควสเพอร์ชา อินเซลล่า

ชื่อเควส รสชาติของบ้านเกิด

ชื่อ NPC เอ็ม โบม่า

แผนที่เริ่มเควส เมืองโคอิมบรา

เงื่อนไข

เลเวล 44

เนื้อหา : เอ็ม โบม่า มีปัญหาในเรื่องการกินอาหาร เขาเลยให้เราช่วยไปหา แพนฟิโล ซึ่งอยู่ที่เมือง รีบอร์โดซ์ เพื่อให้ แพนฟิโล ทำอาหารให้แก่ เอ็ม โบม่า พอเราไปหา แพนฟิโล แล้ว เราจะได้เควสใหม่มาอีกเควส นั่นก็คือ เพอร์ชา อินเซลล่า เมื่อได้ เพอร์ชา อินเซลล่า จาก แพนฟิโล มาแล้วก็ให้มาคุยกับ เอ็ม โบม่า อีกที เป็นอันจบเควส

[GE] เควสเพอร์ชา อินเซลล่า     [GE] เควสเพอร์ชา อินเซลล่า

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This